Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær

Alternativ tittel: Sensors for robotic picking of strawberries

Tildelt: kr 4,4 mill.

Målbær skal utvikle nøyaktige og robuste sensorer for egenskaper på jordbær i felt. Vi skal se på nye måleteknikker for å identifisere modenhet, sykdomsutbrudd og skade på jordbær. Dette vil brukes til å optimere robotisert plukking av jordbær. For å kunne plukke jordbær med en hastighet og nøyaktighet som er på høyde med mennesker er det et behov for å utvikle nye sensorer. Mennesker er utrolig flinke til å raskt og effektivt ta avgjørelser på hvilke bær som bør plukkes. For å utvikle roboter som kan sammenlignes med mennesker har vi identifisert et stort teknologisk gap i tilgjengelige sensorer for utendørs bruk som kan måle de nødvendige karakteristikkene for effektiv plukking av jordbær. Prosjektet skal utvikle slike sensorene, samt integrere disse i en robotisert jordbærplukker. Prosjektet spenner to vekstsesonger. I 2021-sesongen har prosjektet gjort målinger og analyser på et utvalg innhøstede bær, og evaluert egnetheten til flere teknologier. I 2022-sesongen skal prosjektet integrere og drifte utvalgte sensorer på Sagas robot Thorvald.

Prosjektet skal utvikle optiske sensorer for å måle modningsgrad og kvalitet på jordbær. Dette vil bli brukt til å utvikle nye tjenester som å prediktere avling, identifisering av sykdom og gradering av bær i forhold til størrelse og kvalitet. Videre vil vi videreutvikle en jordbærplukker som kun plukker bær av salgbar kvalitet. Verdiskapingspotensialet for robotisert plukking blir først fullt ut realisert når sensorer kan gi pålitelig informasjon om kvaliteten til bærene som plukkes. Dette prosjektet vil utvikle, teste og verifisere optiske metoder for å: - måle modning og modningsgrad - registrere sykdommer og skader - estimere individuell bærvekt - identifisere deformerte og skadete bær Prosjektet vil utvikle verdiskapende teknologi som gagner hele verdikjeden i jordbærproduksjonen. Sensorene vil først og fremst muliggjøre kommersialisering og øke verdien til den robotiserte jordbærplukkeren ved at plukkede bær har riktig og god salgskvalitet. I hele næringskjeden skapes nye verdier gjennom reduksjon av matsvinn under og etter plukking. Dette realiseres ved å identifisere sykdom, samt at man kan plukke små eller deformerte bær som det ikke lønner seg å plukke med dyr arbeidskraft. I tillegg vil data som disse sensorene samler inn kunne brukes til å estimere avling og volum frem i tid. Dette er av stor verdi for dagligvarekjedene, som dermed kan planlegge tilbud og kampanjer. Prognosene er også viktig for å planlegge import av frukt. Det utvikles sensorer som måler riktige og relevante parametere samt algoritmer som analyserer og sammenholder data. I tillegg må bærene presenteres for sensorene slik at målingene blir gode samtidig som hastigheten til prosessen – måle, analysere og plukke – er konkurransedyktig. Sensorer som skal fungere på mobile roboter utendørs må håndtere utendørs lysvariasjoner, okkluderte bær, og bevegelser og vibrasjoner under måling. Prosjektet vil ha dette som sentrale krav for metodikk, sensorutvikling og testing i felt.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri