Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Microalgae contributions to future protein and fatty acid rich feed for production of Norwegian chicken at industrial scale

Alternativ tittel: Mikroalgers bidrag til fremtidig protein og fettsyrerikt fôr for produksjon av norsk kylling i industriell skala

Tildelt: kr 11,0 mill.

Hovedmålet med prosjektet er å skape en kunnskaps- og teknologiplattform for produksjon og bruk av kyllingfôr med proteiner og flerumettede fettsyrer (PUFA) fra norskprodusert mikroalgebiomasse. Prosjektkonsortiet inkluderer hele produksjons-/verdikjeden. NIBIO har høy kompetanse på forskning innen dyrking av forskjellige mikroalger i lab-skala og Norgesfôr har stor kompetanse og lang erfaring i produksjon av fôr til fjærfe. Norsk Kylling skal erstatte importert soya i kyllingfôret med proteiner basert på norsk produsert mikroalgebiomasse. Overgangen fra lab-skala til industriell pilot-skala produksjon vil bli ledet av Algæ. Algæ er et selskap med en forretningsvisjon om å bli en viktig industriell mikroalgebiomasseprodusent. Prosjektet vil muliggjøre en målrettet produksjon av protein- og PUFA-rik mikroalgebiomasse i pilotskala som bestanddel til kyllingfôret. Parallelt med dette prosjektet vil Algæ, sammen med Norgesfôr og Norsk Kylling, basert på resultatene i prosjektet, legge grunnlaget for mikroalgedyrking i industriell skala. Studier av lagringsstabiliteten til næringsstoffer i mikroalgebiomassen vil bli utført for å sikre stabile og reproduserbare produkter. En utfordring er å redusere produksjonskostnadene i hele produksjonslinja for å oppnå konkurransedyktige priser på fôr- og kylling. I prosjektet vil en blant annet se på muligheten for å redusere kostnadene ved å bruke CO2 fra biogass og/eller industrielle utslipp i produksjonen av mikroalgebiomasse. Det er mange potensielle fordeler for samfunnet ved å produsere plantebaserte proteiner og fettsyrer av høy kvalitet uten bruk av dyrkbar jord.? Fordelene inkluderer økt selvforsyningsgrad (ingen eller redusert import av proteiner) og, sett i en miljømessig sammenheng, vil lokalt/regionalt produserte proteiner redusere klimaavtrykket av langdistansetransport soya. Dette er også en mulighet for å sikre ressursgrunnlaget for eksisterende landbruksindustri og skape en ny fôr- og næringsmiddelindustri.

A successful ALGEKYLLING project has the potential to sustain a rich in protein and PUFA based Norwegian feed industry that will benefit, in the first instance, the Norwegian poultry industry. The potential benefits to society from producing high quality proteins and fatty acids, at the lowest possible trophic level without need for arable land, are many. The ALGEKYLLING project is catalysed under a self-suffiency and bioeconomy umbrella. The project will enable the production, at pilot-scale, of a targeted protein and PUFA rich algae biomass as ingredient in chicken feed, to be followed up at a later stage, with full-scale industrial production as a result of a successful implementation of the project. Warrant for such a development is the ALGEKYLLING consortium that includes the whole production/value chain from NIBIO at labscale, as a research institute with strong expertise on cultivation of varying microalgae species, through Norgesfôr with its strong expertise on preparing feed for poultry to Norsk Kylling that will replace imported soya in chicken feed with microalgae proteins and fatty acids from Norway. The transition from lab-scale production to industrial pilot scale production will be managed by Algæ, a company with a business vision to become an important industrial microalgae producer. An important challenge in the project is reduction of production costs throughout the production line. ALGEKYLLING addresses this also within the research part of the project using e.g. CO2 from biogas/industrial emissions, as the carbon source in the microalgae production. Storage sensitivity of microalgae biomass with regard to nutrient composition - shelf life- will be performed to ensure stable and reproducible products. In parallel with the ALGEKYLLING project development, Algæ will, together with Norgesfôr and Norsk Kylling, and based on the ALGEKYLLING pilot-scale results, lay the fundaments for industrial-scale microalgae biomass cultivation.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram