Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian-grown renewable pigment from microalgae for robust salmon

Alternativ tittel: Fornybart norsk pigment fra mikroalger for robust laks

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

321586

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet handler om å dokumentere virkning og effekt av en ny naturlig og fornybar mikroalgebasert kilde til den kjemiske forbindelsen astaxanthin som er en nødvnedig ingrediens i laksefôr for pigmentering av laks. Den nye mikroalgebaserte kilden skiller seg fra dagens kommersielle alternativer bl.a. gjennom sin strukturelle sammenseting og det er derfor viktig å dokumentere at man kan oppnå minst like gode biologiske resultater rørende pigmentering som med dagens alternativer. Det nye produktet forventes å ha et lavere klimaavtrykk enn dagens produkter og produseres med elektrisk lys fra vannkraft gjennom at mikroalgene tar opp CO2 når de vokser. Prosjektet omhandler fôringsforsøk på laks med ulike pigmentkilder for å undersøke og forstå effekten av den nye pigmentkilden på opptak og avleiring av pigment i muskel, tilvekst og helse hos fisken med spesiell fokus på de identifiserte kunnskapshullene. I senere tid har det blitt tyderlig at laks som blir utsatt for gjenntakende stres (f.eks. hyppigere håndtering) også trenger mere astaxanthin i fôret for å oppnå tilstrekkelig innfarging. Dette er et fokusområde for studien sammen med generell tilvekst og fiskehelse (robust fisk). Fisk vil bli analysert for pigmentopptak, farge, vekst, tarmhelse mm gjennom vekst- og stressforsøk. Det vil også bli utført molekylærbiologiske undersøkelser som fokuserer på laksens omsetning av astaxanthin og dens helse- og stress-status. Ambisjonen er at resultatene fra studien bidrar til å etablere algebasert pigmentproduksjon i Norge.

Prosjektet handler om å dokumentere virkning og effekt av en ny naturlig og fornybar mikroalgebasert kilde til den kjemiske forbindelsen astaxanthin som er en nødvnedig ingrediens i laksefôr for pigmentering av laks. Den nye mikroalgebaserte kilden skiller seg fra dagens kommersielle alternativer på flere ulike måter og det er derfor viktig å dokumentere at man kan oppnå minst like gode biologiske resultater rørende pigmentering som med dagens alternativer. Det nye produktet forventes å ha et lavere klimaavtrykk enn dagens produkter og produseres med elektrisk lys fra vannkraft gjennom at mikroalgene tar opp CO2 når de vokser. Konsortiet har identifiert kunnskapshull rørende effekten av forskjellene mellom algebaserte kilder og dagens pigmenter, som skal undersøkes i prosjektet og kan gi grunnlag for merverdi for det algebaserte produktet. Prosjektet omhandler fôringsforsøk på laks med ulike fôr for å undersøke og forstå effekten av den nye pigmenteringskilden på opptak og avleiring av pigment, tilvekst og helse hos fisken med spesiell fokus på kunnskapshullene. Det vil gjennomføres "makroskopiske" målinger av pigmentering, tilvekst og histologi, samt "mikroskopiske" undersøkelser av konsentrasjoner av pigment og dets metabolitter, immunstatus og undersøkelser for å forstå mekanismer knyttet til omsetning av astaxanthin i laks og dermed dokumentere en merverdi.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning