Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Autonomous Tandem Ocean Mapping

Alternativ tittel: Autonom Tandem Hav Kartlegging

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektnummer:

321592

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Tenk deg at du vil vurdere innvirkningen av klimaendringer på korallrev. Hvordan ville du gå fram for å kartlegge havbunnen regelmessig? ATOM-prosjektet utvikler et multi-robotsystem for kostnadseffektiv autonom kartlegging av havområder og undervannsstrukturer. ATOM kombinerer et autonomt overflatefartøy (ASV) med en autonom undervannsdrone (AUV) som bærer en undervanns hyperspektral sensor (UHI). UHI er et kamerasystem som samler data på tvers av synlige lys og infrarødt spektrum. Disse dataene brukes til å oppdage biologiske og kjemiske særtrekk ved havbunnshabitater ogundervannsstrukturer. Systemet blir et multiverktøy som kan brukes til l ulike applikasjoner som for eksempel miljøundersøkelser og identifisering av objekter under vann. I dag utføres maritime kartleggings- og inspeksjonsoppgaver vanligvis av bemannede overflatefartøy, der farkostene fjernstyres av dedikerte operatører. Å erstatte det bemannede fartøyet med en ubemannet farkost er av høy økonomisk interesse, da innsparing av mannskap og drivstoff er med på å effektivisere den marine operasjonen og gjøre denne mer miljøvennlig. Ved å kombinere ASV-er med AUV-er, er det mulig å utføre automatiserte kart- eller inspeksjonsoppgaver under vann uten et kontinuerlig behov for et bemannet fartøy. Operatøren kan i stedet for holde seg på land, noe som bidrar til økt sikkerhet.. ATOM-prosjektet utvikler samtidig programvare og maskinvare for koordinering av de ubemannede systemene, med adaptiv planlegging - der bevegelsene til ASV og AUV optimaliseres basert på dataene som samles inn. UHI-sensoren vil også bli forbedret for å gjøre det lettere å samle inn data med høy kvalitet. ATOM kan i kraft av dette bygge en bro over et betydelig gap i de nåværende tilgjengelige kartleggingsløsningene for subsea ved å tilby kostnadseffektive alternativer for kyst- og offshoreundersøkelser nær havbunnen.

The ATOM project will create a marine multi-vehicle sensor system combining an unmanned surface platform (USV) with an unmanned underwater platform (UUV) carrying an underwater hyperspectral imager (UHI). The combined system will be specialized for subsea surveys to enable end users to cost-effectively run frequent surveys both in mid water and at the sea floor. The system will autonomously survey specified target areas without operator intervention, while providing live data streams. The system will be a “swiss army knife of ocean exploration” and constitutes a fundamental shift in ocean sensing practices for the following reasons: * It creates the ability to rapidly carry, deploy & recover a sensor-carrying platform at depth and over large areas. * It ensures high bandwidth data and power link from air to seabed, extending communications from sensors such as the UHI to the surface. * It enables autonomous operation and optimization of data collection without surface ships or human interaction. ATOM thus develops the first system to autonomously deploy and recover underwater platforms with hyperspectral sensors, capable of a wide range of applications, from environmental surveys to identification of objects based on their reflective properties.

Aktivitet:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2