Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Multiple Camera Sensor System

Alternativ tittel: Flerkamera sensor system

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321603

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Prosjektet MultiView vil ta frem en kjerneteknologi som innoverer eksisterende sensor systemer for bruk i en rekke industrier. I samarbeid med Simula Research Laboratory vil Muybridge gjennomføre FoU-aktiviteter innenfor kamera teknologier, høyhastighets transport og prosessering av bildedata. Forskningen skal kunne levere løsninger inn i flere krevende industrier hvor visuell informasjon og sanntids bildeprosessering er svært viktig. Prosjektet vil utføre forskning og utvikling innenfor følgende tre hovedområder: I: Utvikling av algoritmer for behandling av bildedata som skal levere verdifull data til sluttbrukere, integrerte prosesser og autonome systemer. II: Optimalisering av maskinvare arkitekturer for sanntids sensor systemer for å levere tidskritisk synkronisert bildedata med hastigheter inntil flere gigabit, med fokus på kost optimalisering, form faktor og et vesentlig redusert miljømessig fotavtrykk sammenlignet med eksisterende sensor systemer. III: Optimalisering av prosessor arkitekturer for å levere prosessert bildedata i sanntid til integrerte prosesser, systemer og sluttbrukere for å ivareta dataens integritet.

The MultiView project will deliver a core technology, innovating sensor systems across several industries. In cooperation with Simula Research Laboratory, Muybridge will perform research on imaging technologies, high-speed data transport and data processing to develop solutions applicable in demanding industries, where visual information and reliant real-time image processing is crucial. The project will be performing research in the three following areas: I: Algorithms applied to imaging data in order to transform, combine and process sensor measurements of an arbitrary environment into valid and valuable data for both humans, preceding processes and autonomous systems. II: Optimization of hardware architectures for real-time sensor systems in order to deliver reliable synchronized image data at several gigabit rates at an optimized hardware cost, small form-factor and with a heavily reduced environmental footprint compared to existing sensor systems. III: Optimization of processing architectures to deliver processed image data in real-time to preceding processes, systems and users in order to maintain data validity and integrity.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena