Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Mechanisms underlying the success and impacts on biodiversity and ecosystem functioning of range-expanding species under climate change

Alternativ tittel: Årsakene til variasjon i spredningssuksess og effekt på biologisk mangfold av arter som sprer til nye områder under et varmere klima

Tildelt: kr 3,1 mill.

Når klimaet blir varmere vil planter og dyr kunne spre seg mot kaldere strøk - nordover i landet og oppover i fjellet. Men hva skjer med de fjellartene som allerede finnes her når de får nye naboer? RangeX undersøker hvordan fjellplanter reagerer på nye naboer de kan forvente å få under et varmere klima. Vi flytter planter fra lavere strøk opp i fjellet, med og uten eksperimentell oppvarming, og vi måler hvor godt lavlandsartene greier seg, og hvordan fjellplanter påvirkes. Vi studerer også mekanismene bak disse effektene - er det de nye naboene i seg selv som er viktigst, eller er det indirekte effekter, det vil si endringer i samspillet med andre organismer som pollinerende insekter eller jordorganismer, som er viktigst? Og hva vil egentlig effektene av de nye naboene være? Vil vi se endringer i biologisk mangfold, karbonlagring, eller kanskje pollinering? RangeX har vi satt opp eksperimentet på 2 lokaliteter, installert små veksthus som skal simulere et varmere klima og flyttet planter fra lavlandet til fjellet. Nå overvåker vi hvordan plante fra lavlandet påvirker fjell plantene, pollinatorer og jordorganismer. RangeX er et internasjonale samarbeidsprosjekt, der vi skal sammenligne studier i Norge med studier i Sveits, Sør-Afrika og Chile. Målet er å finne ut hva som er forskjellig og hva som er likt mellom forskjellige geografiske områder. Slik kan vi bedre forstå mekansimer og prosesser som styrer fjellnaturen i framtida. Dette prosjektet er viktig fordi fjellnaturen er unik, og fordi fjellet er viktig for oss mennesker. I fjellet finnes viktige globale kilder til vann, mat og levebrød. Men fjellet utsettes også for over gjennomsnittet rask oppvarming og økende innvandring av fremmede arter arter. Vi vil jobbe sammen med lokale og globale samfunnsaktører og interesser for å sikre at forskninge vår er relevant og interessant for samfunnet.

RangeX seeks to better understand the processes and impacts of plants that are expanding their ranges following climate warming, and to use this knowledge to inform the development of policy regarding range-expanding plant species. We focus on mountain ecosystems as an ideal model system to address our research questions. Mountains are themselves of crucial conservation value, as hotspots of biodiversity, refugia for biota threatened by climate warming, and as key global sources of water, food, and livelihoods, but are experiencing above-average rates of warming and increasing pressures from invasive species and development, making mountains priority areas for sustainability research.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling