Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AMPliSens - manufacturing of next generation heart sensor

Alternativ tittel: AMPliSens - produksjon av neste generasjon hjertesensor

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321617

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Cardiaccs AS skal sammen med Norner AS utvikle neste generasjon hjertesensor. Gjennom forbedret design, enklere produksjonsprosesserer og med nye materialer er målet i prosjektet å kunne produsere sensoren i høyere volum og til lavere pris. I første omgang betyr dette å definere krav til design og materialer slik at sensoren er trygg for bruk inne i kroppen, plassert på hjerteoverflaten, og ved tilkobling til utstyr utenfor kroppen.

The overall idea of the AMPliSens project is to enable high volume manufacturing of the next generation heart monitoring sensor through advanced design, a lean process and with new materials. The manufacturing will be done with a design and material selection aiming to increase the production rate, lower the cost and make the production more automated. The ultimate result is a medical device that improves outcomes for patients undergoing open heart surgery and increases health economic benefits. The primary objective of the project is to develop a novel and game changing process with the right materials and design that increase the production rate, lower the production cost and make the manufacturing process more automated for the next generation heart monitoring sensor. The most challenging R&D challenge will be to combine an optimal combination of materials for a new production process with optimal design of the sensor. Cardiaccs has already developed a proprietary sensor – CardiSense™ – consisting of an accelerometer coupled with standard temporary pacemaker electrodes placed on the heart surface during cardiac surgery, for a real time and accurate measurement of the cardiac function. Together with Norner Research, Cardiaccs wants to create a cost-efficient and scalable process for the next generation sensor to improve patient outcomes for a larger patient group. With a successful establishment of a high volume manufacturing process, the foundation is laid for a product which can be used in all open-heart surgeries. The AMPliSens project will be crucial to position Cardiaccs as a market leader in the cardiac monitoring devices’ segment.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena