Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project “OffPAD” - Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.

Alternativ tittel: Prosjekt “OffPAD” - En optimalisering av høy sikkerhet og brukervennlighet. En nyskapende tilnærming til endepunktsikkerhet.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

321619

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

OffPAD AS er et norsk oppstartsselskap grunnlagt i 2017 av Inven2, Petter Taugbøl og Jan-Erik Skaug for å kommersialisere en norsk patent på en innovativ enhet for sikker ID og tilgangskontroll i virksomheter - OffPAD er en pioner innen trådløs, biometrisk autentisering. OffPAD leverer en topp moderne kryptografiske og biometriske algoritmer som beskytter virksomheter mot datainnbrudd gjennom sikrere tilgang til sensitive data for ansatte. Dette FoU-prosjektet er basert på vitenskapelig forskning om teknologiske elementer inkludert i OffPAD-enheten med ledende europeiske forskere. I tillegg vil prosjektet utforske bruken av Post Quantum Algoritmer og firmware oppdateringer. Prosjektet vil bli utført med et mål om å innlemme resultatene i et fremtidig innovativt, personlig, biometrisk sikkerhetskort ved å kombinere høyeste sikkerhetsnivå med brukervennlighet. Fokus i prosjektet vil være å utføre desentralisert biometrisk autentisering ved å styrke eksisterende kryptografiske funksjoner. OffPADs ambisjon er å dra nytte av lette kryptografiske algoritmer og post quantum algoritmer ved utviklingen av nye kommersielle enheter. Dette initiativet vil styrke dagens biometriske prosess. Ved å følge internasjonale standarder vil vi forbedre robustheten mot angrep på applikasjoner. Dette vil gi OffPAD en mulighet til å skape den perfekte kombinasjon mellom avanserte biometri, autentiseringsløsninger og innovative post-quantum kryptografiske funksjoner.

OffPAD AS is a Norwegian start-up company founded in 2017 by Inven2, Petter Taugbøl and Jan-Erik Skaug to commercialize a Norwegian patented an innovative endpoint security product which ambition is to develop the OffPAD device as an Identity Access Management (IAM) device – A pioneer in wireless, biometric authentication by delivering a high-end smart card with state of the art cryptographic and biometric algorithms protecting users against data breach when accessing their most sensitive data. This R&D project is based on scientific research on the core technology elements encompassed in the OffPAD device from leading European scientists in Applied Cryptology, Biometrics authentication, Firmware platforms and eventually Post Quantum Algorithms. The project packages will be executed separately with a vision to incorporate the results in a future innovative wireless personal security device with highest level security combined with ease of use to corporate and institutional users. This proposed R&D project will create an innovative way to perform biometric authentication by strengthening the existing cryptographic functionalities. By scientific research and validation of post-quantum cryptographics, OffPAD can potentially be an early adopter and prevent first cyber quantum attacks. This initiative may optimize the existing biometric process and facilitate presentation attack detection (PAD) following international standards relating to robustness against attacks for all non-supervised or semi-supervised applications. This will give OffPAD an opportunity to become a game changer with the perfect mix between high-end biometrics and authentications mechanisms coupled with innovative post-quantum cryptographic features.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena