Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Project “OffPAD” - Optimizing balance between high security and usability. An innovative approach to endpoint security.

Alternativ tittel: Prosjekt “OffPAD” - En optimalisering av høy sikkerhet og brukervennlighet. En nyskapende tilnærming til endepunktsikkerhet.

Tildelt: kr 16,0 mill.

Teamet har innlemmet en FIDO2 applet i OFFPAD kortet. Denne er basert på de seneste spesifikasjonene fra FIDO alliansen. Kortet kan nå gjøre en FIDO2 basert autentisering ved bruk av den biometriske sensoren og displayet på kortet. Teamet på laboratoriet til NTNU har begynt å forberede metodeverk og arbeidspakker, inkludert forskning av Tamarin og Scyther. Gjennom analyse og verifikasjonsmetoder kan dette støtte opp under design, validering og sikkerhetsegenskaper for mange sikkerhetsprotokoller. Tamarin og Scyther er automatiske verktøy som formelt analyserer sikkerhetsprotokoller. Den initielle forskningen vil fokusere på bruken av Tamarin og Scyther sammen med deres protokollspesifikasjoner og bruker scenarioer. Separat dokument på dette er tilgjengelig hvis ønskelig. Fraunhofer SIT har sett på kravene til OFFPAD og de protokollene som benyttes. Ytelsen til det foreslåtte post-kvantum kryptografi oppsettet i NIST standarden (under utarbeidelse) og kommentarene som har kommet inn til denne er til dels avvikende. Hvert oppsett har sine fordeler og ulemper basert på det spesifikke bruksområdet. I neste omgang vil Fraunhofer SIT velge det rette post-kvantum kryptografi oppsettet og forberede en hardware oppsett for evaluering.

OFFPAD AS is a Norwegian start-up company founded in 2017 by Inven2, Petter Taugbøl and Jan-Erik Skaug to commercialize a Norwegian patented an innovative endpoint security product which ambition is to develop the OFFPAD device as an Identity Access Management (IAM) device – A pioneer in wireless, biometric authentication by delivering a high-end smart card with state of the art cryptographic and biometric algorithms protecting users against data breach when accessing their most sensitive data. This R&D project is based on scientific research on the core technology elements encompassed in the OFFPAD device from leading European scientists in Applied Cryptology, Biometrics authentication, Firmware platforms and eventually Post Quantum Algorithms. The project packages will be executed separately with a vision to incorporate the results in a future innovative wireless personal security device with highest level security combined with ease of use to corporate and institutional users. This proposed R&D project will create an innovative way to perform biometric authentication by strengthening the existing cryptographic functionalities. By scientific research and validation of post-quantum cryptographics, OFFPAD can potentially be an early adopter and prevent first cyber quantum attacks. This initiative may optimize the existing biometric process and facilitate presentation attack detection (PAD) following international standards relating to robustness against attacks for all non-supervised or semi-supervised applications. With the need to strengthen the cryptography mechanisms due to the raise of Quantum Computing risks, the OFFPAD device will embed a hybrid solution including FIDO standard and PQC (Post Quantum Cryptography). This will give OFFPAD an opportunity to become a game changer with the perfect mix between high-end biometrics and authentications mechanisms coupled with innovative post-quantum cryptographic features.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena