Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Second generation COVID-19 vaccine on the Vaccibody platform

Alternativ tittel: Andre-generasjons COVID-19 vaksine basert på Vaccibody teknologiplattformen

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektnummer:

321622

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Koronaviruset SARS-CoV-2 har forårsaket over 250 millioner tilfeller og over 5 millioner dødsfall siden desember 2019, og det er et stort behov for vaksiner som er i stand til å forhindre sykdom og smitte og har effekt mot virusmutantene som oppstår. Nykode (tidligere Vaccibody AS) biotek firma som har som fokus å utvikle nye immunterapier for kreft og vaksiner for smittsomme sykdommer. Vaccibody har utviklet to kreftvaksinekandidater som er i stand til å stimulere raske og sterke T-celleresponser hos mennesker, og vil nå utvikle denne teknologiplattformen for skreddersydd produktutvikling for smittsomme sykdommer. Nykode skal utvikle en konkurransedyktig andregenerasjons forebyggende vaksine mot COVID-19 og designe denne basert på våre avanserte bioinformatiske analyser og molekylært design. Betydelig preklinisk forskning har blitt utført i 2020 og 2021 som viser evnen til COVID-19-vaksinkandidater til å indusere raske og vedvarende funksjonelle antistoffer og egnede T-celleresponser. Et GMP produkt som skal brukes i en kliniskk fase I studie i Norge er produsert og den første kliniske studien som undersøker COVID-19-kandidaten på mennesker ble igangsatt i november 2021 (NCT05069623). Den kliniske studien vil studere sikkerhet og evaluere immunresponsen på vaksinen. Forventningen er at dette prosjektet vil bidra til å utvikle en unik vaksinekandidat for COVID-19 og samtidig generere verdifulle data i mennesker for en infeksjonsvaksine basert på teknologiplattformen fra Nykode.

-

Vaccibody is a clinical-stage biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies for cancer and infectious diseases. Vaccibody is in this project seeking to utilize the differentiating parameters of the Vaccibody technology platform into product development for infectious diseases by developing a competitive second generation preventive vaccine against COVID-19. We will develop pilot candidates based on proprietary bioinformatics algorithms and antigen delivery molecular construct designs, and demonstrate preclinical proof of concept by characterising immunogenicity in small animal models and protection in animal challenge models with live SARS-CoV-2 virus. Vaccibody has in 2020 performed substantial preclinical research resulting in COVID-19 vaccine candidates able to induce rapid and persistent functional antibodies and appropriate T cell responses. We will manufacture GMP batch of the lead candidate for use in phase 1/2 trials, undertake regulatory and clinical activities enabling phase 1 clinical trial first in man testing of a COVID-19 vaccine candidate to study safety and immunogenicity in the appropriate target population. Vaccibody finally anticipates that this will facilitate partnering for large scale access with external partners, bringing forward a novel vaccine candidate and broadening the platform capabilities in the field of infectious disease vaccines. We are here proposing to create potential value in terms of developing a lead candidate into clinical evaluation and offer this for partnering, through this provide evidence that the platform is competitive within infectious disease application, and to develop bioinformatic algorithms and design approaches that address the challenge of evolution within coronaviruses.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena