Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Alternativ tittel: Pacertool Commerc

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektnummer:

321638

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av ledningsforstyrrelser i hjertet som gjør at hjerte pumper ineffektivt. Denne ledningsforstyrrelsen kan korrigeres med pacemakerbehandling. Behandlingen har vært kjent i over 20 år og er i utstrakt bruk over hele verden. Mer enn 100000 pasienter får slik behandling hvert år i Europa og USA. Men, selvom behandling er effektiv hos mange pasienter, er det fortsatt kun 50-70% av pasientene som oppnår den ønskede effekten av behandlingen og i beste fall blir helt friske. De resterende 30-50% av pasienten blir ikke bedre etter operasjonen og har dermed ingen effekt av denne livslange behandlingen. Prognosen i denne gruppen er dårlig. Vi har gjennom egen forskning og forskning ved Oslo Universitetssykehus funnet metoder for bedre å finne hvilke pasienter som egner seg for behandling, og deretter finne den riktige måten å implementere behandlingen på hos den enkelte pasient. På den måten sikrer vi optimal og effektiv behandling til en lavere kostnad. Vi unngår samtidig å påføre komplikasjoner hos pasienter som allikevel ikke har nytte av behandling. Dette kan føre til bedre utbredelse av behandlingen. Vi utvikler et hjertekateter som kan brukes til å gjøre målinger i pasienter før eller under en implantasjonsprosedyre for å sikre optimal behandling. Kateteret må tilfredstille regulatoriske krav, legenes krav til bruk og håndtering og på den måten utvikles til å bli et egnet arbeidsverktøy. Vi vil gjennomføre studier i samarbeid med Oslo Universitetssykehus for å vise hvordan systemet kan tas i bruk. Behandlingen som fasiliteres med vårt system vil føre til en langt bedre implementering av resynkroniseringsbehandling i sykehus over hele verden.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020