Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextCore-TCR - a generic platform for therapeutic T cell receptor discovery

Alternativ tittel: NextCore-TCR - en generisk plattformteknologi for utvikling av terapeutiske T celle reseptorer

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektnummer:

321642

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Immunsystemet er vårt naturlige forsvar mot smittsomme sykdommer og kreft. Det består av et enormt antall proteiner og celler som gjenkjenner f.eks. virus eller kreftceller og som dernest setter i gang en immunrespons som eliminerer disse fra kroppen. T-celler er en klasse leukocytter som er viktig i slike responser. De er utstyrt med spesialiserte reseptorer på overflaten, såkalte T-cellereseptorer (TCR), som spesifikt gjenkjenner og destruerer f.eks. virusinfiserte celler og kreftceller. Dersom immunforsvaret mislykkes i å gjenkjenne og eliminere kreftceller, kan man utvikle kreft. Det har i det siste blitt lagt ned et stort arbeid i å undersøke hvordan T-celler kan benyttes i effektiv kreftbehandling, og det har spesielt vært fokus på å skaffe til veie riktige TCR som med høy nøyaktighet kan målstyre T-cellene til kreftvevet. Til tross for dette er det svært få nye TCR-baserte legemiddelkandidater under utvikling, og det er derfor stor etterspørsel etter teknologier som gjør det mulig å identifisere slike TCR. Nextera er et bioteknologiselskap som har som mål å utvikle spesifikk og effektiv immunterapi innen kreft. Vi har utviklet en teknologiplattform som gjør det mulig å karakterisere kommunikasjonen mellom T-celler og deres målceller. I dette prosjektet vil vi videreutvikle teknologien vår slik at den kan benyttes til å "skanne" repertoarer på milliarder av ulike TCR for å identifisere den mest effektive varianten som er stand til å både gjenkjenne og destruere kreftceller. Vi tror at plattformen vår vil representere et verdifullt bidrag til utviklingen av nye og sikrere TCR-baserte legemiddelkandidater til bruk i kreftbehandling. Da TCRer er svært komplekse proteiner, har vi i den første delen av prosjektet fokusert på å optimalisere og utvikle et format som tillater stabil og funksjonell ekspresjon av ulike TCRer. Videre har TCR repertoarer blitt hentet ut fra naturlige immunceller fra flere friske blod-givere. Diversiteten av TCR-gener i repertoarene har blitt validert, og vil nå integreres i vår plattform. Resultatet av dette vil være et 1. generasjons TCR-bibliotek, som vil bli testet og validert og dernest peke retning for videre utvikling av det endelige NextCore-TCR biblioteket.

Nextera is a drug and target discovery company with the aim of developing safer and more efficacious drugs towards cancer and autoimmune disorders. This leverages the company’s proprietary and versatile discovery platform NextCore and with the current project, a novel arm of the NextCore family is being implemented termed NextCore-TCR. The latest generation immuno-oncology (IO) therapies have shown a remarkable ability to treat and occasionally even cure cancer by evoking or grafting an anti-cancer immune response into patients. A type of white blood cells called T cells are at the core of this immune response and a T cell acquires this ability through its T cell receptor (TCRs) surface protein. However, a major limitation in further improvements of IO therapy is the lack of a predictable and sustainable source of such TCRs. The project addresses this recognized unmet need with a unique solution where the NextCore platform is extended to encompass and integrate the TCR molecule and thereby becomes the first generic off-the-shelf supply of therapeutic TCR leads for further development. NextCore is a powerful protein engineering technology based on the Nobel Prize 2018 winning phage display method, which integrates development of both disease specificity and efficacy concomitantly with assessing and removing potential detrimental off-target reactivity. The R&D challenges in this project are associated with 1) generically accommodating the TCR to the platform format 2) leverage the huge TCR diversity found in vivo necessary to become a generic off-the-shelf supply 3) developing a discovery pipeline of drug leads with generic properties to allow successful translational to human therapy. Thus, the project is partnered with an internationally recognized environment at the Institute for Cancer Research/Oslo University Hospital (OUH) ensuring the necessary resources and competence for optimal preclinical assessment of the TCRs developed from the platform.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena