Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Policy Instruments across Commodity Chains Multilevel governance for Biodiversity-Climate in Brazil, Colombia, Indonesia

Alternativ tittel: Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia

Tildelt: kr 3,4 mill.

Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia Kontekst: Konvertering av naturlige økosystemer for bruk av landbruksarealer og utvinning av mineraler er en av de viktigste driverne for tap av biologisk mangfold. Samtidig er avskoging og skogforringelse i tropene den nest største kilden til globale klimagassutslipp. Til tross for vitenskapelig bevis for landbruk og gruvedrift som store trusler mot biologisk mangfold og det globale klimaet, fortsetter grensene til globale verdikjeder å utvides til tropiske skoger, noe som forårsaker avskoging, skogforringelse og tap av biologisk mangfold. Den planetariske organisasjonen av verdikjeder er en del av problemet: det intensiverer behovet for kjøtt og mineraler, øker avstanden mellom utvinnings- og produksjonsstedene og steder for bearbeiding og sluttforbruk. Denne telekoblingen kobler forbruksområder med de lokale sosioøkologiske effektene av produksjonen. I de siste årene har forbrukere, myndigheter og selskaper med base i EU i stadig større grad lett etter løsninger for å håndtere miljømessige og sosiale eksternaliteter for importerte varer som kjøtt og mineraler. Denne fornyede følsomheten har ført til nye forskrifter (f.eks. EU FLEGT), men også transnasjonale selskaper for å vedta retningslinjer for beste praksis og sertifiseringsordninger (f.eks. Fairmined). Hovedmål (er): EPICC anvender en polysentrisk styrings- og miljørettferdighetstilnærming for å undersøke fire utvalgte varekjeder (storfe, palmeolje, gull og tinn) som "mater" det europeiske markedet. EPICC søker å kartlegge styrings- og maktforbindelser som forbinder de mange produksjons- og transformasjonsområdene og deres flertall juridiske systemer med det europeiske regulatoriske, politiske og sosioøkonomiske rommet. Ved å gjøre det, identifiserer og analyserer EPICC innflytelsespunkter (chokeholds) og blinde flekker, og belyser mikro- og makroforholdene som kan lette redusering av miljø- og sosial påvirkning som oppstår på de utvalgte produksjonsstedene (i Brasil, Colombia og Indonesia). Interessentengasjement og formidling: EPICC forfølger en fleraktør og tverrfaglig tilnærming. Interessen for interessenter er dermed et sentralt aspekt i hver fase av det planlagte forskningsprosjektet. Varekjedeaktører er en av hovedmålgruppene og inkluderer alle aktører som former, implementerer og er bundet av styringsstrukturer langs de utvalgte varekjedene - fra individuelle arbeidere og eiere til forbrukere, som går gjennom handelsmenn, forhandlere, entreprenører, nasjonale og lokale myndigheter og mellomstatlige organisasjoner som EU. Prosjektresultater vil bli utarbeidet for formidling i følgende formater: i) EPICC -prosjektets nettsted, inkludert datalagring og utvekslingsstruktur, ii) målgruppeskreddersydd materiale skriftlig (f.eks. Retningslinjer, avisartikler, korte videoer), iii) akademiske publikasjoner; iv) policy briefs rettet mot relevante interessenter i de tre opprinnelseslandene og oversatt; v) symposier, konferansedeltakelse og workshop for interessenter i de respektive landene.

Our trans-disciplinary project focuses on six different commodity chains originating in three biodiversity-rich countries (Brazil, Colombia and Indonesia) and ending in the European market. The project adopts a network mapping and multi-level governance approach to assess the existence and effectiveness of regulatory and business strategies, bottom-up and top-down programmes, policies and standards aimed at protecting biodiversity and implementing climate mitigation or adaptation. Moving along (vertically) and across (horizontally) these chains, the project provides a unique opportunity to map consistency, tensions and trade-offs. In addition, because these chains end in Europe, w e aim to bring to light the governance space, the rationale, the legitimacy and the implications of a European intervention. Through six coordinated but independent working packages, the EPICC ‘s double focus on agri-food and mining offers a deep and complex picture of how multi-level governance and sustainable programs operate in chains characterized by local tensions, contending rationalities and that may intensify irreversible processes of biodiversity loss, climate change and pandemics. We use a common multi-actor stakeholder network analysis, direct engage with key actors (e.g. small-scale producers, workers, corporations, governments) and assess the agency and power that actors have to mobilize resources and influence sustainable production, consumption and procurement. Finally, identify leverage points for negotiation to maximize synergies between actors within and across transnational value chains while minimizing the trade-offs with other policy goals.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling