Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Policy Instruments across Commodity Chains Multilevel governance for Biodiversity-Climate in Brazil, Colombia, Indonesia

Alternativ tittel: Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia

Tildelt: kr 3,4 mill.

Miljøpolitiske instrumenter på tvers av varekjeder Multilevel governance for Biodiversity-Climate i Brasil, Colombia, Indonesia EPICC er et konsortium mellom Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet; Universitetet i Antwerpen; Leibniz Center for Agricultural Landscape Research; Universitas Gadjah Mada; Universidade Federal Fluminense; Lund University og Universidade Federal Santa Catarina. Prosjektet fokuserer på seks verdikjeder med opprinnelse i tre land med et rikt biologisk mangfold og med det europeiske markedet som ende. Prosjektet tar i bruk nettverkskartlegging og perspektiver på flernivåstyring for å vurdere eksistensen og effektiviteten av regulerings- og forretningsstrategier, bottom-up og top-down programmer, politiske tiltak og standarder som tar sikte på å beskytte biologisk mangfold og implementere klimatilpasning. EPICCs doble fokus på jordbruk og gruvedrift gir et inngående og komplekst bilde av hvordan flernivåstyring og bærekraftige programmer fungerer i kjeder preget av spenninger og motstridende rasjonaliteter. EPICC-prosjektet vil: 1. Kartlegge transnasjonale aktørene knyttet til styringsregimene for tre landbruks- og metallvarekjeder for hvert av de tre handelsforholden mellom produsentland med rikt biologisk mangfold og utvalgte europeiske forbrukerland. 2. Utforske: a)hvordan diskursive og regulatoriske tiltak fra forskjellige aktører på forskjellige geografiske nivåer har potensiale til å iverksette synergier eller kompromisser på andre nivåer i varekjeden, og b)hvor effektive eller kontraproduktive slike endringer kan være for å oppnå bevaring av biologisk mangfold, redusering av klimautslipp og sosial-miljømessig rettferdighet. 3. Sammenligne ulike verdikjeder og mellomkjeder for å utforske hvordan flernivåstyring i jordbruks- og gruvesektoren forsterker eller grunnleggende reduserer asymmetriske politiske og økonomiske forhold som fører til tap av biologisk mangfold, klimaendringer og sosial-miljømessig rettferdighet.

Our trans-disciplinary project focuses on six different commodity chains originating in three biodiversity-rich countries (Brazil, Colombia and Indonesia) and ending in the European market. The project adopts a network mapping and multi-level governance approach to assess the existence and effectiveness of regulatory and business strategies, bottom-up and top-down programmes, policies and standards aimed at protecting biodiversity and implementing climate mitigation or adaptation. Moving along (vertically) and across (horizontally) these chains, the project provides a unique opportunity to map consistency, tensions and trade-offs. In addition, because these chains end in Europe, w e aim to bring to light the governance space, the rationale, the legitimacy and the implications of a European intervention. Through six coordinated but independent working packages, the EPICC ‘s double focus on agri-food and mining offers a deep and complex picture of how multi-level governance and sustainable programs operate in chains characterized by local tensions, contending rationalities and that may intensify irreversible processes of biodiversity loss, climate change and pandemics. We use a common multi-actor stakeholder network analysis, direct engage with key actors (e.g. small-scale producers, workers, corporations, governments) and assess the agency and power that actors have to mobilize resources and influence sustainable production, consumption and procurement. Finally, identify leverage points for negotiation to maximize synergies between actors within and across transnational value chains while minimizing the trade-offs with other policy goals.

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling