Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Verktøy for reduksjon av CO2-avtrykk i norsk kultursektor

Alternativ tittel: Green Producers Tool - The tool for measurement and reducement of CO2 footprint in The Norwegian Culture Sector.

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

321680

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Green Producers Tool gjør norsk kultursektor grønnere For første gang søker ledende aktører i kulturbransjen sammen med ledende aktører innen klimaforskning for å utvikle et verktøy som skal måle og redusere klimaavtrykket for produksjoner i kultursektoren. Filmselskapet Babusjka, Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen, Strix, Virke, Innocode og CICERO forener krefter i klimasatsning i Norsk kultursektor. Prosjektet er pr desember 2021 i rute i forhold til satt fremdrift og planlagte arbeidspakker. Forskning: Fremdrift overholdt CICERO har gjort de første utregningene på utslippskategorien transport. Utregningene er LCA basert, og parametrene som er brukt for å måle avtrykk er: transporttype Person / vare, Transportmiddel Størrelse Drivstoff Km/liter. De resterende utslippskategoriene følger samme mal. Forskning påbegynt på Mat, Avfall, Produksjonsmateriale, og Energi. Vi har ikke påbegynt Utstyr, admin og innkvartering. Kartlegging: Fremdrift overholdt Kartlegging av film/tv og festival er gjennomført og ferdigstilt. Kartlegging for scene er 75% ferdig. Webutvikling: Fremdrift overholdt Prosjektet har ferdigstilt fase 1 av web-plattformer: prototype av verktøyet som dekker transport kategorien. Prototypen er testet av pilotselskapene, samt 12 eksterne selskaper innenfor film og tv bransjen, for å avdekke om verktøyet dekker alle behov, og for å få feedback på brukergrensesnittet. Vi har gjennomført workshops med deltagerne, og fått verdifulle tilbakemeldinger. Fase 2 skal defineres innen desember 2021.

For første gang søker ledende aktører i kultursektoren, Den Norske Opera & Ballett og Øyafestivalen, samt produksjonshuset Strix TV og ledende klimaforskere, CICERO Senter for klimaforskning sammen for å utvikle et systematisk verktøy som både måler og reduserer klimaavtrykket i produksjoner i kultursektoren. Basert på innhentet data om produksjonsrutiner vil CICERO beregne avtrykk og vekte alle deler av en produksjon av film, sceneoppsetning og festivalarrangement. CICERO vil i tillegg synliggjøre bærekraftige alternativer til dagens metoder. Valget falt på Den Norske Opera & Ballett, Øyafestivalen og Strix TV fordi disse er ledende innenfor sitt område, og fordi de har et produksjonsomfang som dekker så vidt, at overføringsverdien til andre aktører i samme segment, samt andre forgreninger av kulturbransjen er stor. FoU utfordringer vil være å kartlegge pilotselskapenens klimaavtrykk på produksjoner p.t / beregne og vekte effekt av tiltak så presist som mulig / utvikle nye arbeidsmetoder, samt en balansert ordning for kompensasjon. Hovedorganisasjonen Virke går også inn med en egen rolle i prosjektet og vil sikre nettverk og formidling gjennom sitt initiativ Grønt Veikart. Nylig gjennomførte vi et pilotprosjekt i vår bransje, reklamefilmproduksjon. Her merket vi utbredt vilje til å redusere eget avtrykk, og å endre prosesser. På bakgrunn av det ser vi behovet for disse aktivitetene ved tilrettelegging for nye bransjer. Prosjektet skal alt i alt etablere kunnskap og teknologi som kan bidra til at virksomheter jobber etter nye/eksisterende prosesser som er vitenskapelig testet overfor grad av CO2-avtrykk som fører til lavere utslipp og et grønnere og mer bærekraftig samfunn.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena