Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Alternativ tittel: Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki basert på sekvensering av T-celle-reseptorer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

321686

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter. Disse T-celle spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen, og cellene eksisterer i lang tid (tiår) hos i pasientene. De har identifisert et sett med reseptorer (TCR) på overflaten av de glutenspesifikke T-celler som cellene bruker til å gjenkjenne gluten. For en endelig diagnostisering av cøliaki hos voksne må man i dag gjennomgå en endoskopi som er en inngripende prosedyre. I tillegg må pasientene i forkant av undersøkelsen være eksponert for gluten i en lengre periode. I dette prosjektet er det undersøkt om påvisning av DNA sekvenser som koder for TCR hos glutenspesifikke T-celler kan brukes som en metode for å diagnostisere cøliaki. Utgangspunktet for analysen er blodprøver, og ambisjonen har vært at testen skulle fungere også hos personer som står på glutenfri kost. Undersøkelsene er gjort i en testsituasjon som likner på det virkelige liv. Konklusjonen fra studien er at metoden ikke virker godt nok til å kunne erstatte eksisterende tester. Dette er delvis fordi de aktuelle TCR sekvensene også er påvist hos friske personer.

I dette prosjektet er det undersøkt om påvisning av DNA sekvenser som koder for TCR hos glutenspesifikke T-celler kan brukes som en metode for å diagnostisere cøliaki. Utgangspunktet for analysen er blodprøver, og ambisjonen har vært at testen skulle fungere også hos personer som står på glutenfri kost. Undersøkelsene er gjort i en testsituasjon som likner på det virkelige liv. Konklusjonen fra studien er at metoden ikke virker godt nok til å kunne erstatte eksisterende tester. Dette er delvis fordi de aktuelle TCR sekvensene også er påvist hos friske personer.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020