Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of T cell receptor sequencing based method for diagnosing celiac disease

Alternativ tittel: Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki basert på sekvensering av T-celle-reseptorer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

321686

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Utvikling av metode for diagnostisering av cøliaki uten behov for gluteneksponering Forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, ledet av prof. Ludvig Sollid, har studert glutenspesifikke immunceller (T-celler) fra cøliakipasienter og har funnet at disse vedvarer i pasientene i flere tiår. Videre har de identifisert et sett med reseptorer (TCR) på overflaten av immuncellene som er identiske i flere pasienter. Det er disse forskerne nå ønsker å utforske videre for potensielt å bruke i utvikling av en ny metode for diagnostisering av cøliaki. For en endelig diagnostisering av cøliaki hos voksne må man i dag gjennomgå en endoskopi. Dette er en svært inngripende prosedyre. I tillegg må pasientene i forkant av undersøkelsen eksponeres for gluten i en lengre periode. Den foreslåtte testen vil være basert på en blodprøve og den vil potensielt kunne oppdage cøliaki uten at pasienten må eksponeres for gluten. Dermed vil den kunne være et attraktivt alternativ for personer som ikke er villige til å gjennomgå den prosedyren som kreves for en endelig diagnose etter gjeldende standarder. Dette prosjektet har som mål å verifisere foreløpige kliniske funn i en større pasientgruppe. Videre vil vi kartlegge markedet, identifisere mulige industrielle samarbeidspartnere og utvikle en forretningsmodell for testen.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020