Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Next generation functional pet food for selected segments by use of new biobased ingredients with effect on dog health and wellbeing

Alternativ tittel: Neste generasjon hunde-fôr med funksjonelle egenskaper for utvalgte segment, basert på biobaserte ingredienser med effekt på helse.

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektnummer:

321697

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Norilia og Felleskjøpet vil utvikle og lansere innovative hundefôr-produkter basert på nye biobaserte og bærekraftige ingredienser med funksjonelle egenskaper egnet for spesial-produkter til utvalgte segment. Ingrediensene er; hydrolyserte fjørfe-proteiner, uløselige proteiner- og mineraler, eggeskall-kalsium og eggeskall-membran. Ingrediensene er produsert av restråstoff fra kjøtt- og egg-industrien foredlet på bioraffineri eid av Norilia og Felleskjøpet. Målet med prosjektet er å verifisere næringsinnhold og validere lovende helse-effekter for ingrediensene, samt utvikle tilpassede ingrediens-mikser, resepter og utvikle et komplett hundefôr. Basert på studier mener vi at ingrediensene, både som enkeltstående ingredienser og i kombinasjon, kan være spesielt egnet for bruk i fôr til eldre hunder, sensitive hunder, sportshunder og i produkter for bedre tann- og leddhelse. Sammen med NMBU og Passion4Feed vil vi i prosjektet utvikle spesialfôr for hunder og dokumentere helseeffekter gjennom kliniske studier. Prosjektet vil utvikle nye innovative hundefôrtyper samtidig som det vil øke bruken og verdien av de nye biobaserte ingrediensene. Prosjektet vil bidra til økt bærekraft ved å utnytte lokale restråstoff som foredles til nye relevante ingredienser for norske hundefôr-produsenter. Prosjektet vil også bidra til økt matsikkerhet og selvforsyningsgrad. I første del av studiet har ingrediensenes kjemiske sammensetning blitt karakterisert og vi har sett på mekanismene av "in vivo" aminosyre-fordøyelighet og total protein-fordøyelighet i mink. I tillegg ha vi vurdert effekt og innvirkning av ulike innblandingsnivå av fjørfepeptid i produksjon av hundefôr. Vi har også testet innvirkning på smakelighet og på avføringskvalitet i en gruppe med 10 hunder. Arbeidet har gitt verdifull kunnskap om hvordan ingrediensene oppfører seg i produksjon av hundefôr, samt kunnskap om fordøyelighet og aksept hos hundene.

Norilia and Felleskjopet intend to develop and launch innovative pet food products based on novel biobased ingredients with functional properties suited for advanced and targeted applications. The products are as follows: soluble poultry protein (hydrolysate), insoluble poultry protein, eggshell-calcium and eggshell membrane flakes. The ingredients can be applied in pet food diets with a potential for improving nutritional quality and contribute to improved health status. Hydrolysed proteins have small size peptides, with a molecule weight below 10 kDa, and are therefore not recognized as antigens by the immune system. This means that hydrolysed protein is relevant in so called "hypoallergenic diets" for dogs. Studies show that hydrolysed proteins also have great impact on muscle maintenance and restitution is an excellent protein source for performance dogs. The insoluble protein has a good amino acid profile and a high digestibility, and it also contains high-value minerals. Eggshell (calcium carbonate) is a natural source of calcium and it proven to have better bioavailabilty than standard inorganic industrial calcium types. Eggshell membrane contains the protein collagen and the cartilage components glucosamine and chondroitin sulphate. Components from egg shell membrane are well-documented and is applied as supplements for management of joint pain, osteoarthritis or rheumatoid arthritis. The nutrient content and scientific evidence concerning health effects for the ingredients are promising. The modern pet life expectancy is increased, and we are expecting senior dog population to raise. Focus development areas are: sensitive dogs, senior dogs, physical active performance dogs and dental and joint health. Together with NMBU and Passion4feed AS we will develop and document effects fortified with clinical studies. This will generate new pet food products increase the value of all ingredients, and therefore increase the profitability for all partners involved.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram