Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av kunnskap om hvordan store utendørsarrangementer kan gjennomføres under en pandemi

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

321718

Prosjektperiode:

2020 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Øyafestivalen og S Plan AS ønsket med prosjektet å bidra til etablering av et nettverk som kan styrke koordinering og planlegging mellom store utendørsarrangører med sikte på å utvikle og styrke kulturnæringen i Norge gjennom den pågående pandemien. Vi har i prosjektperioden gjennomført 2 nettverkssamlinger. Vi har gjennom nettverksarbeidet fått god oversikt over aktuell norsk og internasjonal forskning. En tredje samling kan også komme i stand dersom man ser at det kan være muligheter for ny forskning i tilknytning til kunnskap fra pågående eller avsluttede forskningsprosjekter i utlandet. Som et minimum vil vi sende ut en siste oppdatering til nettverksdeltagerne om faglig utvikling på feltet og vårt eget videre arbeid.

Forenklet sluttrapport vedlagt

Prosjektet har som formål å stimulere arrangører, forskningsmiljøer, kommersielle aktører og relevante fagmiljøer til forskning og utvikling som kan bidra til å løse arrangørenes, publikums, og samfunnets utfordringer med store arrangementer under en pandemi. Dette skal resultere i minst ett konkret FoU-prosjekt som kan kvalifisere til å søke innovasjonsmidler. Øyafestivalen og S Plan AS ønsker å bidra til etablering av et nettverk som kan styrke koordinering og planlegging mellom store utendørsarrangører med sikte på å utvikle og styrke kulturnæringen i Norge gjennom den pågående pandemien. I samarbeid med andre store arrangører, forskningsmiljøer og relaterte fagmiljøer ønsker vi å utvikle ny kunnskap som sammen med allerede eksisterende kunnskap skal kunne danne grunnlag for en strategi for gjenåpning av store arrangementer i Norge på en trygg måte. Dette er kunnskap og rammeverk som vil komme kulturnæringen og myndighetene til gode også ved senere pandemier eller andre lignende situasjoner.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena