Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Optimal Rate of Penetration

Alternativ tittel: Optimal Rate of Penetration

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektnummer:

321736

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Down-the-Hole (DTH) perkussive boreverktøy foretrekkes på grunn av sin høye effektivitet ved utgraving av harde bergformasjoner, for eksempel i gruvedrift og geotermiske systemer. Optimalisering av boreeffektiviteten er utfordrende i felt på grunn av stor usikkerhet og betydelig kompleksitet til dynamikken nede i borehullet ved perkussiv boring. Som et resultat av et forskningssamarbeid mellom SINTEF, NTNU og professor Emmanuel Detournay fra University of Minnesota er det funnet en ny tilnærming for datadrevet automatisk kontrollsystem for å forbedre slagboringseffektiviteten. Dette kan føre til realisering av nytt kontrollverktøy (basert på sanntidsmålinger) med en respons 10 til 100 ganger raskere sammenlignet med eksisterende systemer. I OptiRop-prosjektet har vi undersøkt potensielle kostnadsbesparelser som kan forventes ved bruk av det nye datadrevne automatiske kontrollsystemet gjennom casestudier innen steinbrudd, gruvedrift og dyp geotermisk boring. Resultatene av disse case-studiene indikerte et godt potensial for lønnsomhet med en økning av ROP (innenfor området 10 til 30 % ROP-gevinster) for dype geotermiske brønner og gruvedriftsapplikasjoner. Norske industrielle aktører innen slagboring har gitt følgende tilbakemeldinger på konseptet og på behov som de har: - behovet for utvikling av innovasjonen som pluggingsprodukt som muliggjør kompatibilitet med enkel overflateinstrumentering tilgjengelig i riggene som vanligvis brukes i dag - demonstrasjon av innovasjonen (gjennom dedikerte FoU-prosjekter) under ulike feltforhold er nødvendig før det kan tas i bruk. Mulighet for patentering av i OptiROP ble også vurdert i prosjektet, og patenterbarhetsstudien konkluderte med at det nye kontrollsystemet ser ut til å være patenterbart.

Feedback received from the industry confirmed that results anticipated will benefit both percussive drilling supplier companies and end-user companies (energy & mining companies).

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020