Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Autonomous Shipping Solutions for Coastal Communities

Alternativ tittel: Autonome skipsfartsløsninger for kystsamfunn

Tildelt: kr 1,8 mill.

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med en liten befolkning og en stor kystlinje. Dette gjør regionen til en ideell kandidat for de nye mulighetene, men det gjenstår fortsatt mye forskning før teknologien kan realiseres. Dette prosjektet har som mål å utforske autonome skipsfartsløsninger og teknologier innen varetransport, som kan være til fordel for regioner som Fosen. På grunn av dette vil vi fokusere på små skip som kjører korte distanser, og deres samhandling med havnen. Skipet må kunne se havnen, og vite hvor det skal legge til. Et eksempel på bruksområde for teknologien er en plattform som kan frakte pakker mellom avsidesliggende steder i regionen. Målet med prosjektet er å bygge og drive en skip-testplattform. Den blir laget for å muliggjøre prototyping og testing av mange forskjellige løsninger. Testene gjøres i fjorden for å få masse data fra virkeligheten som vi kan lære av. Prosjektet vil fungere som en teknologidemonstrator for regionen, og vil forhåpentligvis føre til oppfølgingsprosjekter i lokal industri.

En stor del av kostnadene forbundet med skipsfrakt over korte avstander kommer fra mannskap og arbeid i havnen. Autonome skip kan derfor gi nye muligheter innenfor transport og forsyningskjeder som ikke var økonomisk gjennomførbare før. Fosen er en halvhøy bestående av fire distriktskommuner med en liten befolkning og en stor kystlinje. Dette gjør regionen til en ideell kandidat for disse nye mulighetene. Det gjenstår fortsatt mye forskning før teknologien kan realiseres. Dette prosjektet vil fungere som en teknologidemonstrator for regionen, og vil forhåpentligvis føre til oppfølgingsprosjekter i lokal industri. Prosjektet har som mål å utforske autonome skipsfartsløsninger og teknologier innen kort-distanse varetransport, som kan være til fordel for regioner som Fosen. Prosjektet vil bygge en modulær testplattform for å forske på utfordringer og løsninger knyttet til interaksjon med havnen, som autonom dokking og av- og pålessing. Forskning på autonome skip innebærer interdisiplinære problemer innen robotikk, bruk av sensordata, kommunikasjon, værforhold, mekanismer, brukerinteraksjon, og så videre. Plattformen er modulær for å kunne forske på problemer innen disse feltene. Forskningen vil bestå av iterativ prototyping og testing av systemer for autonome skip. Sensordata samles under testing, som vil gi kvantitative data for forskning, samt utvikling av nye prototyper. Det vil også gi ekte opplæringsdata for autonomi, rett fra fjorden.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune