Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

PREVNUT - FORTIPHY, Preventing the risk of undernutrition by fostering meal fortification and physical activity in older adults

Alternativ tittel: Forebygge underernæring hos eldre gjennom måltidsberiking og fysisk aktivitet

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektnummer:

321819

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fortiphy har i den første perioden innhentet informasjon om og gjennomført en sammenstilling av kommersielt tilgjengelige proteiningredienser. Disse er samlet i en database og kategorisert med tanke på valg av 5-10 ingredienser som skal testes for anvendelighet i utvalgte matretter. Matrettene representerer matmatriser som skal velges på bakgrunn av en spørreundersøkelse til et utvalg eldre i målgruppen hjemmeboende over 70 år. Spørreskjema er ferdigstilt i perioden. Utfordringer knyttet til eldres muligheter for å lage forskjellige matretter skal identifiseres i fokusgruppesamtaler. Intervjuguide til fokusgruppene er ferdigstilt i perioden. Resultatene skal legge grunnlaget for utviklingen av matretter senere i prosjektet.

Poor appetite is a major determinant of protein-energy undernutrition while contrary to common beliefs, nutritional needs decrease little with age and even sometimes increase. Fortification, which consists in adding high-energy/high-protein ingredients to regular drinks or foods is acknowledged to be a flexible and relevant approach for older people with reduced appetite. In parallel, several studies have demonstrated better effect of interventions combining nutritional approaches with physical activity over nutritional or physical activity interventions alone. Given this context, FORTIPHY will develop new solutions allowing older people (= 70 years old living at home) to fortify their regular meals, and will assess the added value of physical activity to meal fortification. In order to ensure high adoption and compliance levels for FORTIPHY solutions, end-users (older people, caregivers) will be associated in the project through co-creation and participatory research. A first work package will be dedicated to the rational design of fortified recipes through (i) an unbiased review of available high-protein ingredients and (ii) the identification of technological and consumer usage constraints. Based on these inputs, a second work package will develop fortified recipes considering the preferences of older people (home-used tests). The bioavailability of the amino acids in fortified dishes and potential impact of these dishes on satiety and biological markers of appetite will be measured. A third work package will assess the efficiency of meal fortification and the added value of physical activity to prevent the onset of the risk of undernutrition in older small eaters living at home (randomized controlled field trial). A fourth work package will disseminate the results in a massive open on-line course (MOOC) and a Summer School, contributing to raise the awareness of stakeholders regarding the issue and the solutions to prevent undernutrition.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram