Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

PREVNUT - FORTIPHY, Preventing the risk of undernutrition by fostering meal fortification and physical activity in older adults

Alternativ tittel: Forebygge underernæring hos eldre gjennom måltidsberiking og fysisk aktivitet

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektnummer:

321819

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Resultatene fra hjemmetestingen av åtte oppskrifter beriket med protein er bearbeidet i perioden. Deltakernes tilbakemeldinger har gitt verdifull kunnskap for å bearbeide oppskriftene til videre bruk i prosjektet. Alle oppskriftene ble godt likt av de norske forbrukerne. Gode råd om videreutvikling gikk på at noen oppskrifter burde forenkles, mer bruk av halvfabrikata der dette finnes, og at forbrukerne ville foretrekke å berike med naturlige ingredienser. Det ble også påpekt at tilsetting av proteinpulver var mest egnet for gamle eldre, evt. sykehjemsbeboere som får maten laget av andre. Oppskriftene er deretter forenklet til bruk i en intervensjonsstudie som skal gjennomføres i Storbritannia, og det foreligger utkast til handouts for disse oppskriftene på engelsk. MOOC om ernæring og fysisk aktivitet beregnet for eldre og pårørende er utviklet i prosjektet for lansering i Storbritannia. I tillegg er det gjennomført forbrukerundersøkelse i Frankrike der noen av oppskriftene utviklet i prosjektet er testet for liking. Konklusjonen av denne undersøkelsen er at tilsetting av proteinpulver skaper et problem knyttet til rettens tekstur, og at videre utvikling av produkter beriket med proteinpulver bør tilpasses hva slags tekstur det ikke-berikede produktet har slik at det berikede produktet fremstår så likt originalen som mulig.

Poor appetite is a major determinant of protein-energy undernutrition while contrary to common beliefs, nutritional needs decrease little with age and even sometimes increase. Fortification, which consists in adding high-energy/high-protein ingredients to regular drinks or foods is acknowledged to be a flexible and relevant approach for older people with reduced appetite. In parallel, several studies have demonstrated better effect of interventions combining nutritional approaches with physical activity over nutritional or physical activity interventions alone. Given this context, FORTIPHY will develop new solutions allowing older people (= 70 years old living at home) to fortify their regular meals, and will assess the added value of physical activity to meal fortification. In order to ensure high adoption and compliance levels for FORTIPHY solutions, end-users (older people, caregivers) will be associated in the project through co-creation and participatory research. A first work package will be dedicated to the rational design of fortified recipes through (i) an unbiased review of available high-protein ingredients and (ii) the identification of technological and consumer usage constraints. Based on these inputs, a second work package will develop fortified recipes considering the preferences of older people (home-used tests). The bioavailability of the amino acids in fortified dishes and potential impact of these dishes on satiety and biological markers of appetite will be measured. A third work package will assess the efficiency of meal fortification and the added value of physical activity to prevent the onset of the risk of undernutrition in older small eaters living at home (randomized controlled field trial). A fourth work package will disseminate the results in a massive open on-line course (MOOC) and a Summer School, contributing to raise the awareness of stakeholders regarding the issue and the solutions to prevent undernutrition.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram