Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

PREVNUT - EAT4HEALTH, Palatable, nutritious and digestible foods for prevention of undernutrition in active aging

Alternativ tittel: Velsmakende, næringsrike og fordøyelige matvarer for å forebygge underernæring hos aktive eldre

Tildelt: kr 5,4 mill.

Underernæring blant eldre er et omfattende problem der preferanser for mat, hvordan maten føles i munnen, og hvordan den fordøyes og tas opp i kroppen har betydning for helsen. I EAT4AGE er det seks forskningspartnere og to industripartnere fra Frankrike, Irland, Israel, Norge og Storbritannia som skal undersøke hvordan et utvalg vanlige matvarer og ingredienser kan modifiseres og kombineres for å øke aksept for produktet og gi bedre ernæringsstatus hos eldre. Spesielt er det viktig å sørge for et godt opptak av proteiner for å unngå muskelsvinn. Prosjektet undersøker hvordan både valg av proteinkilde og prosessering kan bidra til utvikling av innovative, næringstette produkter med økt aksept hos eldre, da proteinkilden kan påvirke både fordøyelse, appetitt og metthet. Innovative energi- og næringstette matprototyper basert på cerealer, meieriprodukter og kjøtt er utviklet av partnerne i nettverket, samt reseptoptimalisering og pilotskalaproduksjon i noen av tilfellene (Task 1.1 og 1.2). 2 patentsøknader pågår. De utviklede produktene og hovedingrediensene (proteiner og annet) har blitt karakterisert for teksturegenskaper (Task 2.1) for å lage en verktøykasse for ingrediensenes tekstur, og for å velge de beste produkt- og ingrediensalternativene for å møte eldres behov. Karakterisering av sensoriske egenskaper og munnfølelse er ferdig høsten 2023 (Task 2.2, 2.3 og 2.4). Korrelasjonsanalysene i Task 2.3 (Relaterer munnfølelse til indre og ytre faktorer hos eldre) vil bli utført våren 2024. De utvalgte prototypene har blitt evaluert for in vitro fordøyelighet og biotilgjengelighet av næringsstoffer (Task 3.2). Testing for anabolsk respons i skjelettmuskulatur hos unge og eldre er pågående, samt for hvor mettende prototypene er. Dette ferdigstilles i løpet av våren 2024 (AP4). EAT4AGE Data Management Plan er laget for å sikre at overføring og beskyttelse av data skjer på korrekt vis. DMP er et dokument i utvikling som oppdateres gjennom hele prosjektets varighet. Konsortiet har skapt ny internasjonal konsensus om en semi-dynamisk in vitro fordøyelsesmodell for eldre (Task 3.1) i samarbeid med INFOGEST-nettverket, som også bidrar til prosjektformidling (WP5). Konsensusmodellen er nå publisert. EAT4AGE-konsortiet samarbeider med et annet JPI-prosjekt i samme utlysning (Fortiphy) for å generere mest mulig kunnskap. Prosjektkoordinatorene har bidratt på hverandres kick-off møter, og noen av partnerne er felles i prosjektene og følger opp med utveksling av kunnskap. Alle prosjektene i Prevnut-utlysningen har gått sammen for å organisere en siste felles konferanse i 2024 (under planlegging). Resultater: EAT4AGE-prosjektet er i gang med å generere ny kunnskap om hvilke egenskaper i mat samt et utvalg og innovative, næringsrike matvarer, som har positiv innvirkning på appetitt, spiseegenskaper, fordøyelse og biotilgjengelighet av næringsstoffer for optimalt muskelvedlikehold hos eldre. Prosjektet har valgt noen proteinkilder og type prosessering for utvikling av innovative næringsrike matvarer som skal ha forbedret aksept, siden type proteinkilde kan påvirke fordøyeligheten hos eldre i tillegg til både appetitt og metthet. Den første in-vivo-screeningen (sensoriske egenskaper) resulterte i utformingen av fire, kulturelt relevante, innovative, energi- og næringstette matprototyper basert på cerealer, meieriprodukter og kjøtt; disse er nå optimalisert og produksjonen oppskalert. Det er gjennomført in vitro-testing av utvalgte prototyper for teksturegenskaper for å utvikle en verktøykasse for teksturegenskaper for ingredienser som kan brukes i utviklingen av innovative matprodukter for eldre. De ernæringsmessige forbedrede, innovative prototypene var testet for smak, aksept og metthet med eldre forbrukere i alle landene, med lovende resultater for de berikede versjonene. Fordøyelsesprosessene endres med økt alder, fordøyelighet av matprototypene blir derfor også testet ved hjelp av en semi-dynamisk, in vitro fordøyelsesmodell. Dette vil gi ny kunnskap om eldre som skal formidles i samarbeid med INFOGEST-nettverket som diskusjonspartner og formidlingsplattform. Utvalgte prototyper blir nå testet for anabolsk respons i skjelettmuskulatur hos eldre. Kliniske studier vil avsluttes våren 2024. Dette vil gi ytterligere kunnskap om hvordan de ulike proteinkildene i de utvalgte matprototypene virker hos eldre. Forventede resultater: Design og valg av matingredienser og prototyper med forbedret ernæringssammensetning for å forebygge underernæring hos sårbare eldre. Utvikling av en verktøykasse for å gi en unik, systematisk tilnærming for å utvikle teksturbaserte anbefalinger for prototypeutvikling. Optimalisering av ernæringsmessig, forbedrede matprototyper for aksept av tekstur, munnfølelse og smak hos eldre. Utvikle en ny, internasjonal konsensus om en semi-dynamisk in vitro fordøyelsesmodell for eldre. Formidle funn gjennom det internasjonale nettverket INFOGEST.

Undernutrition among older adults is a multifaceted challenge where the palatability, availability and cost of food intersect with metabolic effects and health outcomes. The research partners representing six different countries in EAT4AGE will focus on some of the most important age-related changes that should be overcome to prevent undernutrition and avoid impaired muscle function; i.e. decline in digestive functions, oral processing, sensory perception and appetite. EAT4AGE will investigate how food reformulation can be used to combat undernutrition and improve the health of older people. The project will specifically address the choice of protein source and type of processing in developing innovative nutrient-dense foods with improved acceptability, as protein source may affect digestibility in older adults as well as appetite and satiety. Initial screening will result in formulation of innovative energy- and nutrient-dense food prototypes based on cereals, dairy and meat. Palatability, and appetite/satiety of nutritionally enhanced innovative products will be tested in older adults in all countries with culturallyrelevant food prototypes. In-vitro testing of selected prototypes for textural roperties will be performed to develop a textural ingredient toolbox for developing innovative food products for older adults. The digestive processes change with increased age, thus, food prototypes will be tested using a semi-dynamic in vitro digestion model. This will provide new knowledge for older adults, that will be disseminated with the INFOGEST network as discussion partner and dissemination platform. Selected food prototypes will also be tested for anabolic response in skeletal muscle among older adults. This will provide further knowledge on how the different protein sources in the selected food prototypes are processed in older adults.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram