Tilbake til søkeresultatene

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Sårbehandling i Uganda. Oppbygging av en sårpoliklinikk ved Kisubi hospital i Uganda

Tildelt: kr 36 999

Ved HVL har vi utviklet et hjelpemiddel for sårbehandling bestående av sinksulfat (4 mg/ml) og eddik 2%. Dette ble utviklet og testet ved laboratoriet på ingeniørutdanningen i Haugesund. Siden er det klinisk testet ved et sykehus i Danmark og et i Norge. Til sammen er middelet testet på ca. 80 pasienter med ikke-helende sår, og sammen med annen relevant sårbehandling har vi sett gode resultater. Vi har i hele utviklingsperioden samarbeidet med Kisubi hospital i Uganda. De har hele tiden vært svært interessert i både å lage denne sårløsningen selv og å få hjelp til å utvikle behandlingsmetoder basert på denne løsningen. Siden resultatene på den kliniske utprøvingen i Danmark og Norge har vært såpass positive, har vi blitt enige med Kisubi hospital om at de kan starte bruken av det, basert på regelverket i Uganda. Så i desember 2019 ble farmasøyten ved sykehuset opplært i produksjon av sink-eddik løsningen. De var også godt i gang med oppstarten av sårpoliklinikk da Koronaepidemien rammet. Så selv om epidemien så langt fra er over, har de startet opp igjen med sårpoliklinikk to ganger i uka fra september 2020. Det endelige målet med er et "center of excellence" innen sårbehandling på dette sykehuset. Men for å oppnå det må sykehuset og dets ansatte "gå gradene" (se delmålene ovenfor). Når sårpoliklinikken har et godt funksjonsnivå kan vi evt. starte et forskningssamarbeid og til slutt kan denne klinikken fungere som en utdanningsinstitusjon for andre sykehus i regionen, evt. også få lisens til å produsere sink-eddik løsning for salg til andre sykehus og helseinstitusjoner. For å oppnå dette ønsker vi et samarbeid med et Norsk sykehus som både kan være behjelpelig med opplæring og som kan samarbeide både om kompetanseutvikling og utvikling av ny kunnskap om behandling av postoperative sårinfeksjoner. Sårpoliklinikken ved Helse Fonna, Stord sjukehus har den nødvendige kompetansen vi trenger for å få til alle delene av dette prosjektet.

Budsjettformål:

INT-BILAT-BILAT-ordningen