Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

En randomisert kontrollert studie av effekt og endringsprosesser i kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi for depresjon

Alternativ tittel: A randomized controlled trial examining effect and processes in Cognitive Behavioral Therapy and Emotion-Focused Therapy for depression

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

321871

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. Det er et stort behov for gode behandlingsmetoder, og det er behov for at behandlingen som gis er kvalitetssikret gjennom forskning. I denne studien vil vi undersøke og sammenligne effekten av to utbredte behandlingsmetoder for depressive lidelser - kognitiv atferdsterapi og emosjonsfokusert terapi. I tillegg vil vi studere hva det er som synes å kjennetegne behandlingen når den er vellykket, og hva de som mottar behandlingene rapporterer at har vært nyttig og mindre nyttig. Til sist vil vi også forsøke å forstå bedre hva som skjer når pasienter brått avslutter behandlingen. Vi vil undersøke disse behandlingsmetodene ved både spørreskjema, intervjuer og analyser av opptak av behandlingstimene.

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som innebærer store kostnader for samfunnet og de som rammes. En rekke behandlingstilnærminger har vist effekt i behandlingen av depresjon. Kognitiv atferdsterapi (KAT) er den mest dokumenterte metoden, og som ofte anbefales i internasjonale retningslinjer. I norske retningslinjer er emosjonsfokusert terapi (EFT) også en anbefalt tilnærming. Det er svært få studier som direkte sammenligner KAT og EFT. I denne studien ønsker vi å sammenligne effekten av disse to behandlingsmetodene som er utbredt i offentlig og privat psykisk helsevern i Norge. Sammenligningen vil gjøres gjennom en randomisert kontrollert studie. Hovedmålsetningen vil være å undersøke om EFT har tilsvarende effekt som KAT. Tidligere studier viser at ingen tilnærminger virker for alle pasienter med depresjon. Det er behov for mer kunnskap om hva som virker for hvem. Vi mangler kunnskap om hva som kjennetegner behandlingsforløp som har godt og dårlig utfall. Vi har også lite kunnskap om hvorfor pasienter velger å droppe ut av behandlingen. I denne studien ønsker vi å undersøke kjennetegn på prosesser som gir tilfredsstillende og mindre tilfredsstillende utfall innad og på tvers av betingelsene. Vi vil også undersøke erfaringene til de som velger å droppe ut av behandlingen. Vi vil innhente kvantitative data i form av selvrapport og analyser av videoopptak av terapiforløp. I tillegg vil vi gjennomføre intervjuer hvor vi kartlegger brukererfaringer hos de involverte pasientene. Pasienter som velger å avslutte behandling vil bli kontaktet og tilbudt å gjennomgå et intervju for å undersøke deres erfaringer med behandlingen.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd