Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Alternativ tittel: Norsk forskningssenter for vindenergi

Tildelt: kr 120,0 mill.

NorthWind er etablert som et kraftfullt vindkraftsenter for forskning, utdanning og innovasjon. Senteret har totalt over 50 partnere som dekker hele den norske verdikjeden innen havvind. Målet er å kutte kostnader, sikre en bærekraftig utvikling, skape arbeidsplasser og øke eksporten fra norsk leverandørindustri. I 2023 har vi strukturert arbeidet med innovasjon og samspill mellom forskere og industri. Konsulentselskapet Impello ble engasjert for å nærmere analysere de 30 innovasjonene som ble identifisert i 2022. Innovasjonene ble evaluert med hensyn til potensialet for kommersialisering og nytte for industrien samt status på utviklingen. Technology Readiness Level (TRL) ble benyttet for å beskrive den teknologiske modenheten av innovasjonen. Resultatene er innen områder som er viktige for den norske havvindsatsingen og hvor vi har ledende industripartnere som kan ta resultatene i bruk. Dette omfatter understell for havvind, marine operasjoner, elektrisk infrastruktur, digitale løsninger for overvåkning og styring, og bærekraftig utvikling med positiv sameksistens og miljødesign som sentrale tema. Innovasjonene utvikles i NorthWind fra idestadiet (TRL=1) og opp til validering i laboratoriet eller felt (TRL=5). Industripartnerne engasjeres i arbeidet blant annet gjennom deltagelse i konkrete brukerstudier og slik at de kan ta i bruk og utvikle kunnskap og innovasjon fra senteret i sin virksomhet. Eksempler på resultat som er tatt i bruk i industrien er hybrid sveising (Aker Offshore Wind og Aibel), vindpark design optimering (Norconsult) og digital tvilling teknologi (DNV). Utdanning utgjør en sentral aktivitet i NorthWind og svært viktig for å sikre fremtidig kompetanse. Aktiviteten utgjøres av bachelor og masterutdanning, etter- og videreutdanning (EVU) og PhD- programmet. I 2023 har 51 studenter ved NTNU og UiO levert masteroppgaver innen vindkraft. Det er generelt stor interesse bland studentene for å temaet, og vi ser en positiv utvikling i kjønnsbalansen, hvor kvinneandelen blant master studentene som har spesialisert seg på vindkraft har økt fra 33 % i 2022 til 43 % i 2023. NTNU gjennomførte et større etter- og videreutdanningskurs på havvind i 2023 spesielt innrettet mot ansatte i olje og gass for å videreutvikle sin kompetanse mot havvind. Dette var svært vellykket med ca 100 deltagere og vil videreføres som et generelt havvind EVU-tilbud fra NTNU. PhD-programmet omfatter totalt 26 PhDer hvorav NorthWind til nå har ansatt 14 PhDer med 50/50 kjønnsbalanse og med en god dekning av relevante tema. NorthWind bidrar aktivt med kommunikasjon av forskningsresultat. Et hovedarrangement er den årlige EERA DeepWind konferansen i Trondheim. I januar 2023 ble DeepWind arrangert for 20. gang med deltakerrekord på 400 deltakere fra hele verden som bidro med totalt 225 vitenskapelige presentasjoner. I juni besøkte en delegasjon fra NorthWind og Forskningsrådet Aibels verft i Haugesund der HVDC plattformene til Doggerbank havvindpark var under bygging. I sommer bidro NorthWind på Arendalsuka med flere innlegg og til kunnskapsoppsummeringen Hvordan kan Norge forhindre kraftunderskudd i 2027? 3 Råd til politikere. NorthWind har i 2023 arrangert eller støttet over 30 webinarer og workshops. Nettstedet for senteret northwindresearch.no holdes kontinuerlig oppdatert og benyttes aktivt for å kommunisere resultat og nyheter, og har ca. 3000 månedlige besøk. NorthWind bidrar aktivt i ledelsen av Samarbeidsforum for havvind, temagruppe Forskning, teknologiutvikling og kompetanse, og internasjonale fora som den europeiske energiforskningsalliansen EERA JP wind, den europeiske teknologi og innovasjonsplattformen, ETIP wind, og i arbeidsgrupper under IEA TCP wind. Arbeidet gir fingeren på pulsen med god dialog med myndigheter, industri og akademia, og sikrer relevans og effektiv formidling av forskningen i senteret.

FME NorthWind, the Norwegian Research Centre on Wind Energy, will progress outstanding research and innovation to facilitate the sustainable development of wind power with respect for nature both on land and offshore. Such development will support the creation of thousands of new green jobs in the Norwegian service and supply industry and spearhead substantial export growth for Norway, particularly for offshore wind development. Focus areas for NorthWind include: - Turbines and support structures, including floating platforms - Marine operations and logistics for offshore wind farms - Electrical systems infrastructure and power grid integration - Digital twin technology for improved asset management - The development of a sustainable wind power industry NorthWind will lay a solid technological foundation to unlock the future market potential through outstanding research to lower the risk and cost of wind farms and through the development of a large number of innovations for widespread implementation. Published scientific results will provide developers and operators with tools and knowledge to optimise the design and operation of wind farms, including the development of cost competitive floating wind farms by 2030, helping to make the necessary green energy transition a reality. On top of the research results, NorthWind will serve as a knowledge-based platform for the much-needed public engagement, informed debate and policy development on wind energy in Norway and beyond. Digital tools will be used where possible to maximize reach and participation in these processes. The NorthWind consortium involves several key actors for wind power research and development, including SINTEF, NTNU, UiO, NGI and NINA, all with experience in FME-level research centres and strong competence on wind energy research. In addition, more than 35 industrial partners that cover the full supply chain from planning to deployment will ensure the highest relevance to industry requirements.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi