Tilbake til søkeresultatene

FMETEKN-FME - teknologi

Norwegian Research Centre on Wind Energy

Alternativ tittel: Norsk forskningssenter for vindenergi

Tildelt: kr 120,0 mill.

Prosjektnummer:

321954

Prosjektperiode:

2021 - 2029

Midlene er mottatt fra:

Samarbeidsland:

Målet med FME NorthWind er forskning og innovasjon for å redusere kostnadene ved vindkraft, legge til rette for bærekraftig utvikling, skape arbeidsplasser og øke eksporten. Senteret startet i juni 2021 og vil fortsette i 8 år medfinansiert av Norges forskningsråd, forsknings- og industripartnere. Forskningen og innovasjonen utføres av forskningspartnerne SINTEF, NTNU, UiO, NGI og NINA i samarbeid med industripartnerne til senteret som totalt teller 44 partnere inklusive 15 nettverkspartnere. Disse representerer hele verdikjeden innen norsk vindkraft, inkludert utviklere og energiselskaper, leverandørindustri og serviceselskaper. Interessen som industripartnerne viser er svært sterk, særlig knyttet til muligheter innen havvind. Forskningen i NorthWind er organisert i fem arbeidspakker (WPer), nemlig 1) strukturer og integritet, 2) marine operasjoner og logistikk, 3) elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon, 4) digital tvilling og driftsoptimering, og 5) bærekraftig utvikling. Forskningsaktivitetene har startet i alle WPene og industrien er engasjert i casestudier. Disse utføres på tvers av WPene og styrker samarbeid og innovasjon. NorthWind har etablert en Scientific Advisory Committee (SAC) som består av forskningspartnerne i senteret og de tilknyttede forskningspartnerne DTU, Fraunhofer, TNO, University of Strathclyde, NREL, NCEPU og Florence School of Regulation. I SAC deles åpne resultat og planer for å sikre at forskningen er i fremste front internasjonalt. SAC har også ansvaret for PhD-programmet i NorthWind og har allerede fått ansatt de 11 første ph.d.-studentene. Et viktig mål for NorthWind er å være en plattform for kunnskapsbasert debatt og politikk for vindkraft. Dette krever en kontinuerlig innsats som allerede er godt i gang gjennom arbeidet i WPene og gjennom kommunikasjonsarbeid. NorthWind web, www.northwindresearch.no, gir oppdatert åpen informasjon om senteret. Kommunikasjon med partnere og interessenter er prioritert. Dette har blitt gjennomført gjennom en rekke møter i senteret (kick-off, generalforsamling, styre, etc), spesifikke møter på WP-nivå, men også gjennom arrangementer av åpne webinarer, mediebidrag og dialog med partnere utenfor senteret. NorthWind har i 2021 allerede mer enn tjue publikasjoner med informasjon om senteret og vindkraft. Technology Transfer Committee (TTC) i NorthWind er etablert for å forbedre overføringen av forskningsresultater fra NorthWind til bruk i industrien. TTC koordinerer casestudiene som gjennomføres med industrien, arrangerer webinarserien Industry meets Science, og har dialog med partnere om mulige innovasjoner. TTC har allerede arrangert tre webinarer i serien Industry meets Science og har fått gode tilbakemeldinger fra bransjen om disse. To oppstartsselskaper har tatt kontakt med TTC og får støtte fra NorthWind i form av kontakt med partnere og kobling til virkemiddelapparatet for videre utvikling og innovasjon.

FME NorthWind, the Norwegian Research Centre on Wind Energy, will progress outstanding research and innovation to facilitate the sustainable development of wind power with respect for nature both on land and offshore. Such development will support the creation of thousands of new green jobs in the Norwegian service and supply industry and spearhead substantial export growth for Norway, particularly for offshore wind development. Focus areas for NorthWind include: - Turbines and support structures, including floating platforms - Marine operations and logistics for offshore wind farms - Electrical systems infrastructure and power grid integration - Digital twin technology for improved asset management - The development of a sustainable wind power industry NorthWind will lay a solid technological foundation to unlock the future market potential through outstanding research to lower the risk and cost of wind farms and through the development of a large number of innovations for widespread implementation. Published scientific results will provide developers and operators with tools and knowledge to optimise the design and operation of wind farms, including the development of cost competitive floating wind farms by 2030, helping to make the necessary green energy transition a reality. On top of the research results, NorthWind will serve as a knowledge-based platform for the much-needed public engagement, informed debate and policy development on wind energy in Norway and beyond. Digital tools will be used where possible to maximize reach and participation in these processes. The NorthWind consortium involves several key actors for wind power research and development, including SINTEF, NTNU, UiO, NGI and NINA, all with experience in FME-level research centres and strong competence on wind energy research. In addition, more than 35 industrial partners that cover the full supply chain from planning to deployment will ensure the highest relevance to industry requirements.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FMETEKN-FME - teknologi