Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Development of the next generation antibody therapy for the treatment of CD37+ B-cell diseases

Alternativ tittel: Utvikling av neste generasjons antistoffterapi for behandling av CD37+ B-cellesykdommer

Tildelt: kr 0,50 mill.

Monoklonale antistoffer har en klinisk godkjenningsrate som er dobbelt så stor som for små-molekylære legemidler. Årsakene til dette er at de er mer spesifikke, langtidsvirkende og gir få bivirkninger. For tiden er rundt 600 antistoffkandidater under klinisk utprøving. Denne suksessen har ført til en økende interesse for utvikling av neste generasjons antistoffer med forbedrede bindings- og transportegenskaper. Dette med mål om å føre mer av medisinen til virkningsstedet samt å finjustere induksjonen av effektorfunksjoner. Selv om IgG-antistoffer har en rimelig lang virkningstid, fortsetter markedspresset og pasientenes behov for høyere bekvemmelighet samt etterlevelse å drive antistoffutvikling mot redusert doseringsfrekvens og subkutan administrering. Vi har utviklet en ny antistoffteknologi som kan brukes til å skreddersy neste generasjons monoklonale antistoffer for forbedret farmakokinetikk og effektorfunksjonsegenskaper. I dette kvalifiseringsprosjektet har vi kombinert teknologien med en bestemt IgG-antistoffkandidat rettet mot B-celledrevne sykdommer. Som del av dette prosjektet har vi gjennomført en serie med eksperimenter som viser at teknologien gir store fordeler når den kobles med det spesifikke antistoffet. De lovende dataene resulterer nå i en patentsøknad, og samarbeid med et selskap for avklarende forsøk som kan utløse en lisensavtale.

The project has led to a conclusive set of data on benchmarking of our unique antibody technology for a lead antibody candidate. The results obtain fully support the benefits of the technology, which will be part of a patent application soon to be submitted. A collaborative agreement with an industrial partner has just been signed, and a preclinical therapy study has been initiated. If successful, this may lead to a license agreement with a clinical-stage company with a tailored commercialization strategy. This may provide an attractive alternative for treatment of patients with aggressive and indolent non-Hodgkin lymphomas, bit also a range of other B cell driven diseases.

We have developed a new antibody Fc technology platform (REW) that can be used to tailor-design the next-generation of monoclonal IgG antibodies for improved pharmacokinetic and effector function properties. The technology is versatile as it can be combined with any IgG antibody directed toward a range of indications. In this qualification project, we will combine the technology with one particular lead IgG antibody candidate with specificity for CD37 (REW37), a relevant target for a range of B cell driven diseases. We seek funding to conduct a set of key experiments to determine the advantages of the Fc technology in the context of a lead anti-CD37 IgG1 monoclonal antibody. If the project is successful, this will trigger a license agreement with Nordic Nanovector who will further develop and commercialize the anti-CD37 REW Fc antibody.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020