Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

DrillComputer - Monitoring real-time drilling operations with computational simulations.

Alternativ tittel: DrillComputer - Monitorering av sanntids boreoperasjoner med numeriske simuleringer

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

322157

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Oljeboring er en meget komplisert prosess som inkluderer overføring av rotasjonsenergi fra overflaten til borekronen ved bruk av et stålrør som kalles borestrengen. I dette prosjektet så utvikler vi en borestrengsimulator som beregner alle bevegelser og krefter som virker på borestrengen til enhver tid og i sanntid. Denne simulatoren, som vi kaller DrillComputer, brukes sammen med overflate målinger for å tolke boreprosessen bedre slik at bedre valg kan tas. Avhengig av hvor boring finner sted så kan borestrengen være opp til 10 kilometer lang og opptil 200 tonn tung. Brønnbanene kan ha alle slags former inkludert horisonale brønner som er flere kilometer lange. Selv om borestrengen er av solid stål, så er den svært fleksibel. Det er fordi tykkelse til lengde forholdet er på nivå med et menneskehår. Det er derfor vibrasjoner I både aksiell, torsionell og lateral retning. Disse vibrasjonene kan skape mange problemer, slik som tidlig utslitte borekorner, ødelagt utstyr i borestrengen og problemer med hullintegreitet. Det er faktisk estimert at 30 prosent av total tid er ikke produktiv på grunn av problemer som er relatert til boreprosessen. DrillComputeren addresser per nå problemer relatert til boreoptimalisering og hullrensing. Det er forventet at DrillComputer blir en viktig ingrediens i arbeidet med å gjøre hele boreprosessen automatisk.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020