Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; global sources causing consequences for the Arctic, Towards international state-of-the-art understanding and education

Alternativ tittel: Plast forurensing; globale kilder har konsekvenser for Arktiske strøk, mot internasjonal forståelse og utdanning

Tildelt: kr 10,0 mill.

Vi finner marin plastavfall overalt, men det eksisterer fortsatt store kunnskapshull om geografisk distribusjon og kilder, samt effekter på økosystemet og hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og telle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder er godt forbundet med Framstredet og Bering-stredet, som øker problemet med marin plastforurensning i Arktis. For å forstå fordelingen og finne løsninger for å redusere plast forurensing i Arktis, er kunnskap om lokale kilder i Arktis like viktig som en forståelse av transportveiene fra tettbefolket områder lenger sør. Ved å samarbeide med kinesiske og amerikanske forskergrupper, vil vi også kunne bedre forstå global plastutslipp samt dele toppmoderne metodikk med landene. Utviklingen av master kurs, feltturer og seminarer i alle involverte land vil bidra til en harmonisert kunnskapsoverføring og danne sterke bånd mellom forskergruppene. Med manglende data på kilder, utslippstørrelser og eksponeringer i hele det marine økosystemet, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Imidlertid er noe avgjørende grunnarbeid gjort i JPI Ocean-prosjektene FACTS og ANDROMEDA som samarbeider tett med PlastPoll2021. FACTS tar sikte på å undersøke mikroplast transport fra sør til nord, fra den tyske kysten, langs norske kysten helt til Arktis. ANDROMEDA-prosjektet undersøker tilstedeværelse av MP og sammenligner moderne metodikk i viktige europeiske marine arter og økosystemer.

Being a fast developing field of research of increasing complexity, education and training on the impact and fate of MP pollution is lacking behind both in teaching state-of-the art research as well as methodology. After 2 years of the first phase project PlastPoll, this objective has become even more crucial, acting on the increase of available methodology and understanding of the impacts of nano- and microplastic pollution, as a global challenge impacting even remote and fragile regions as the Arctic. An overall goal is to train students in combining theoretical, experimental and field approaches for an excellent and sound scientific understanding of relevant processes and observations while at the same time contributing to the understanding of the fate and impact of MPs in the environment by developing this still young field of research on a global scale together. An invaluable added value to the underlying JPI projects ANDROMEDA and FACTS will result in the evolution of the scope from temperate regions to arctic and high arctic regions. The continuation the successfully established collaboration between Norway, China and USA will support the strong interaction between not only the supervisors, but also the students themselves will be both encouraged and facilitated by exchange visits, webinars and winter-/ summer schools including from the ANDROMEDA and FACTS consortia. We will additionally offer master student projects in all three locations, which will create additional opportunities for students to participate in specific parts of this project. At the same time, the exchange of experts will ensure the direct transfer of recent knowledge, leading on arctic research of MP in the environment. The unique combination of participating research institutions (NILU, NPI) and universities (UiT, UCSF, TU) is complementary in scientific quality, academic programs, experience and qualification.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research