Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Supplementary funding for COGNITWIN project - Impact from Hybrid Twins for the Norwegian Process Industry

Tildelt: kr 0,99 mill.

COGNITWIN-prosjektet er finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale nr. 870130. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et fullstendig digitalisert konsept for selvlæring og proaktive neste generasjons digitale tvillinger for prosessindustrien, hybride tvillinger og kognitive tvillinger, som kan: * Gjenkjenne, forutsi og kommunisere mindre optimale prosessforhold i god tid før disse oppstår og * Selvjustering for å holde prosessen kontinuerlig nær eller på optimum. COGNITWIN Forsterk-prosjektet fokuserer på å spre resultater fra EU-prosjektet til norske interessenter. Dette gjøres gjennom aktiviteter som webinarer, populærvitenskapelige artikler og deltakelse i konferanser.

While the concept of digitalisation and Industry 4.0 is making rapid inroads into the European manufacturing sector, there are several aspects that can still be incorporated and strengthen competitiveness and sustainability of Industrial process operations. One such aspect to the digitalisation vision is the "cognitive element", where the process plants can learn from historical data and adapt to changes in the process while also being able to predict unwanted events in the operation before they happen. Through this project, COGNITWIN (Cognitive digital Twin), we aim to add the cognitive element to the existing process control systems and thus enabling their capability to self-organise and offer solutions to unpredicted behaviours. Sgnificant tools for such cognitive behaviour are : 1) quality data from apppropriate sensors to provide correct information of process state (rawmaterial, Intermediates and Product qualities) 2) Digital twin, i.e. physical and data-driven models connected to smart graphical user interfaces 3) ML and AI algoritms that interact with the digital twins and act as decision support for the operators These three tools will, step by step, be developed against the ultimate competitive and sustainable autonomous and predictive operation of industrial processes.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler