Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Strengthening Environmental Anthropology Research and Education Through Interdisciplinary Methods and Collaborations

Alternativ tittel: Nettverk for å fremme miljøantropologisk forskning og utdanning gjennom tverrfaglige metoder og samarbeid

Tildelt: kr 10,0 mill.

Sosialantropologisk institutt (SAI) ved UiO har i de senere årene etablert seg som et ledende miljø innen samfunnsvitenskaplig forskning og utdanning på miljøfeltet. Gjennom tverrfaglig samarbeid har instituttet bidratt til å utvikle nye metoder og tilnærminger innen dette feltet. Prosjektet bygger på allerede etablerte samarbeid med ledende miljøer i Sør-Afrika (University of Cape Town og University of Western Cape), Japan (University of Tokyo) og USA (UC Santa Cruz) for ytterligere å styrke SAIs langsiktige kompetanse innen miljøforskning. Prosjektet vil muliggjøre utveksling av forskere og PhD studenter mellom de samarbeidende institusjonene, utforme og lever fire PhD kurs, og lage en bok om som beskriver antropologiske og tverrfaglige metoder for studiet av miljøutfordringer. Det vil også bli utarbeidet nye, langsiktige forsknings og utviklingssamarbeid mellom institusjonene. Prosjektet søker å ha en innvirkning på hvordan antropologer og andre samfunnsvitere samarbeider tverrfaglig med andre forskere på miljøfeltet, noe som igjen vil påvirke utdanningen på dette feltet og også ha praktiske og policy implikasjoner for samfunnets evne til å møte miljøutfordringer. I prosjektets første periode har det vært utvekslinger fra University of Cape Town til Universitetet i Oslo og til UC Santa Cruz, Fra UC Santa Cruz til Oslo og til Tokyo University, og fra Universitetet i Oslo til UC Santa Cruz. Utreisende har skrevet korte oppsummeringer om utbytte av utvekslingene og disse er publisert på prosjektets hjemmesider. Det har blitt arrangert tre workshops: En Grant Writing workshop på Jeløya, en Multispecies workshop på Gran, og en workshop om bruk av ild i naturforvaltning i Oslo, alle med internasjonal deltagelse. Det er også avholdt prosjektmøter i Cape Town og Tokyo.

The UiO Department of Social Anthropology (SAI) has in recent years emerged as a world-leader in environmental social science research and education. It has developed novel approaches for environmental anthropology that combine and expand anthropological scholarship through creative interdisciplinary engagements. The most recent project of this kind is the qualifying project ‘Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems,’ (RCN Frihumsam, no 287438) which brings together anthropologists, biologists, sociologists, and a historian/literary scholar to study global connections between divers ecologies. The project will build on the Global Trout initiative to further develop collaboration between top researchers and education programs in Norway, South Africa (UCT and UCT), Japan (University of Tokyo) and USA (UC Santa Cruz) to strengthen the long-term capabilities of SAI. It will enhance the original project by: 1) deepening collaboration and creating stronger commitments through the ability to continue work for an extended period of time; 2) consolidating its unique method for use in other cases; and 3) adding an educational element that extends its impacts and better integrates research and teaching. The educational component of this network is especially important because the original Global Trout project is largely an assemblage of senior researchers, with only one PhD student. Through PhD student exchange and staff exchange, designing collaborative PhD courses, and developing a methods handbook, we want to expand its impacts via integration with the educational programs of UiO and network partners. Overall, the project addresses multiple strategic goals (including SDGs) and generates substantial impacts by advancing approaches that show how the qualitative social sciences and humanities can be better mobilized within interdisciplinary environmental research/teaching, ultimately leading to management/policy improvements.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research