Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Historical Registers

Alternativ tittel: Historiske registre

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektet skal utvikle en infrastruktur med tre deler: 1. et historisk befolkningsregister fra 1801, 2. et fullstendig nasjonalt register over alle eiendommer og boliger fra 1820 og 3. et system for kobling på tvers av tematiske historiske registre ved hjelp av befolknings- og eiendomsregisteret. Dette vil utvide mikrodatadekningen for hele den norske befolkningen fra 60 år og to generasjoner til 220 år og syv generasjoner. Alle personer som har levd i Norge de siste 220 årene vil få en unik ID. Prosjektet bygger en unik datainfrastruktur uten internasjonale paralleller og med høy relevans for en rekke forskningstemaer innen fagområder som historie, demografi, økonomi, sosiologi, medisin, psykologi og genetikk. Alle norske forskningsinstitusjoner som jobber empirisk med problemstillinger knyttet til den menneskelige befolkningen vil med stor sannsynlighet bruke infrastrukturen. Det samme gjelder internasjonale forskere, som garantert vil oppsøke denne unike dataressursen, og dermed sette norske forskere i en sterk posisjon for å delta i viktige og slagkraftige internasjonale samarbeid. Vi forventer også stor interesse fra personer som er interessert i deres forfedre, lokalhistorie og ulike befolkningsgrupper. Alle personer kan også bidra ved å inkludere informasjon om sine forfedre eller andre deler av den historiske norske befolkningen som et folkeforskningsprosjekt. Informasjonen kan være å forklare og dokumentere familieforholdene, lenke til tematisk register, lenke til lokalhistoriewiki eller en biografi på nettstedet for befolkningsregisteret.

The project will build HistReg: a complete infrastructure for historical registers. The major component is the Norwegian Historical Population Register (HPR) identifying and linking the persons living in Norway after 1801 across censuses, church books, emigrant lists and vital statistics up to and including the modern National Population Register starting in 1964. This is a continuation of the work from the first phase of the project, in part funded by the Infrastructure program in the period 2014-2021. The systems and technical solutions for building HPR efficiently are now largely in place, most of the transcription is performed, but we need to increase the linking ratio from the present 15% to 80%. Norway is known for a wide range of high-quality register data, surveys, cohorts and biobanks. The true value of these usually rests on the ability to link different sources of data by using the unique person-IDs administered by the Central Population Register. A current weakness of Norwegian data is that researchers are limited to information on family ties often covering only two generations. HPR will extend this to seven generations, removing a main shortcoming of modern data. We will also include a full national register of properties and residences from 1820 an historical extension of the modern Cadastre system (‘Matrikkelen’). As the modern system, it facilitates linkage of residences and properties across time, assigns geographic coordinates adding an important spatial dimension. It also keeps full track of the frequently changing administrative units, which in turn facilitates mergers, consistent over time, with various sources providing data at these administrative levels. Finally, we will also expand thematic registers (e.g. health, education, income) backwards in time and make them linkable to all other registers within Histreg. The value of these registers increases when they can be linked together and with a core population and property register.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder