Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

INITIATOR - WIdeNIng The ImpAcT Of High Performance Computing for natural HazaRds

Tildelt: kr 0,93 mill.

Formålet med INITIATOR er å få til en bredere anvendelse av tungregning ved hjelp av supercomputere ("High Performance Computing" - HPC) for å kunne beregne større og mer kompliserte problemstillinger innenfor geofarer i Norge. Prosjektet er basert på NGIs deltagelse i H2020 prosjektet ChEESE, som er et senter for fremragende forskning innenfor tungberegning, faste jordsfysikk, og geofarer. I INITIATOR vil vi bruke unike resultater fra ChEESE til å formidle, og å lage visualiseringer av resultatene, som lettere synliggjør hvordan tunge beregninger kan brukes både i forskning og til å løse praktiske problemstillinger. Visualiseringen vil basere seg på et unikt datamateriale frembrakt av stort tungregneprosjekt TsuHazAP finansiert av EU programmet PRACE. Datamaterialet inneholder beregningsresultater fra mer enn en million høyoppløselige oppskyllingsberegninger fra ulike tsunami scenarier. En viktig del av dette arbeidet har vært effektiv bruk av GPUer ("Graphical Processing Units"). Når TsuHazAP tar slutt, vil de tilgjengelige resultatene fra dette prosjektet brukes i INITIATOR for å generere animasjoner og andre typer visualiseringer for å formidle bredere hvordan HPC kan benyttes til å modellere naturfarer i Norge. Enkelte slike produkter er allerede tilgjengeliggjort i INITIATOR, dette inkluderer populærvitenskapelig formidling til videregående skoler om hvordan fysikk, matematikk og tunge beregninger både kan brukes i forskning og praktisk rådgivning. Videre har INITIATOR tilrettelagt for felles publisering på relevante temaer med norske aktører som tungregnesenteret UNINETT, slik at kunnskapen om dette spres i det norske forskningsmiljøet. I neste fase av prosjektet vil vi invitere relevante norske interessenter til mindre workshops for å diskutere hvordan vår erfaring fra ChEESE kan nyttiggjøres og oppskaleres til å også omfatte andre naturfarer enn tsunamis i Norge.

-

The project will consist of three main activities, 1) provision of visual dissemination material such as tsunami animations 2) national networking activities, and 3) disseminating results to the general public and through eduction. These main activities are summarized below: 1) Production of high quality visualization of hazard maps and tsunami animations. This will utilize results already developed material in ChEESE based on earthquake tsunami hazards in Catania, Italy. Innovative ways of visualising these tsunami hazards will be explored, including animating in detail the tsunami generation, run-up, and inundation, as well as displaying how uncertainties and tsunami sources influence the hazard. Similar animations will be further be adapted to Norwegian settings for landslide induced tsunamis in fjords to convey how supercomputing may help improving hazard analysis for natural hazard applications in Norway yet to be addressed using HPC. 2) Carry out workshops towards stakeholders in Norway to strengthen opportunities to use HPC for better hazard analysis in the future, for hazards such as tsunamis, landslides, and snow avalanches. Target groups include local muncipalities and national stakeholders, as well as relevant geoscientific players in universities and state institutions. Carry out workshops with Norwegian supercomputing expertise, to aim for better participation and exploitation of forthcoming supercomputing infrastructure that will soon be available in Europe. 3) Embed ChEESE results and dissemination material into the relevant undergraduate and graduate level natural hazards courses universities in Norway. Similarly, use already existing collaboration by NGI with high schools in Oslo to popularize science and disseminate how research is used in practice. Use visualization material in public promotion material, and through social media, and write popular science articles.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler