Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

Alternativ tittel: CONFECT – Et interaktivt nettverk for å fremme forskning og utdanning i virus-økologi og -evolusjon

Tildelt: kr 10,0 mill.

ConFect har som fokus å styrke forskningssamarbeid, formidling og utdanning innen virus økologi og evolusjon. Siden prosjektstart, 1 august 2021, har vi hatt første møte (kick-off) med partnerne for å starte prosjektsamarbeidet og for å planlegge vårt første undervisningskurs som vil bli tilbudt studenter våren 2022. Dette kurset vil gi en innføring i matematisk virus økologi inkludert computer modellering og bioinformatik. Vi vil i løpet av høsten fullføre planleggingen av kurset og har allerede hatt kontakt med studieadministrasjonen ved UiB for råd om hvordan dette på en god måte kan implementeres i BIOs undervisningsportefølje. Siden prosjektstart har vi også, v.h.a. midler fra ConFect, deltatt på et kurs ved UiO for å lære databehandling av traskriptom data. Dette er data som vi har nylig produsert i VirVar prosjektet. I tillegg til kursvirksomhet hadde vi også møter med forskere ved UiO for å styrke vårt samarbeid innen dette fagfeltet. Vi har også startet planlegging av formidling av vårt fagfelt sammen med noen av partnerne i prosjektet. Dette vil vi jobbe med utover høsten og vårt mål er å komme opp med et konkret plan om hvorledes dette skal utføres i prosjektperioden.

CONFECT is an initiative to enhance research in viral ecology and evolution at UiB embodied by two ongoing research projects, and to provide state-of-the art platforms for education and dissemination in this topical field. Project members across five different countries (USA, Canada, Japan, Taiwan (ROC) and Norway) will actively contribute to workshops, a symposium and research stays abroad, which will strengthen ongoing research, and newly developed online courses as well as hands-on summer schools will create an efficient and interactive learning environment for students. The leader group has long-standing experience in traditional viral ecology and theoretical microbial ecology and has been co-founding the field in marine environments. By enhancing collaboration with five international partners, CONFECT complements this expertise with skills in modern sequencing techniques, bioinformatics and numerical simulations. The resulting team is extremely capable, with members being all interested in the same questions about regulation and drivers in microbial virus-host interactions. Knowledge promoted through CONFECT will give a basis for better understanding infectious disease as well as environmental questions of how biodiversity and consequently cycling of energy and matter may change in a changing environment. Notably, all members in CONFECT are also experienced teachers. Together with pedagogical resources made available through a center of excellence in education at UiB (BioCeed), this will ensure optimal obtension of scientific knowledge and methods for students taking part in CONFECT. Finally, dissemination and outreach of this field is our final objective, which we seek through open-access peer-reviewed scientific journals, popular science articles and interactive games with the public.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research