Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Connect and Infect - An interactive network to advance research and education in viral ecology and evolution

Alternativ tittel: CONFECT – Et interaktivt nettverk for å fremme forskning og utdanning i virus-økologi og -evolusjon

Tildelt: kr 10,0 mill.

Vi har siden siste rapportering utført følgende aktiviteter på ConFect: - Vi har gjennomført for andre gang de to undevisningkursene "General Virology" (H23) og "Quantifying viral ecology and evolution" (V23) -Post Doc på VirVar har hatt et forskningsopphold på 2 uker ved (CNB-CSIC) i Madrid, Spania for å løse strukturen til ett av våre algevirus i VirVar prosjektet. Denne gruppen i Madrid er eksperter på strukturell virologi med tilgang til høyoppløselig mikroskop plattform som kreves for denne type arbeid. - Vi har gjennomført et internasjonalt symposium innen "Virus ecologi og evolusjon" med 38 forskere fra forskjellige universiteter i verden i tillegg til forskere fra vårt fagmiljø ved UiB. Vår hovedinteressegruppe var yngre forskere. Hovedmål med symposiumet var å skape kontakt mellom forskjellige faglige disipliner innen vårt fagfelt. Basert på tilbakemelding fra deltakerne har vi lykkes med dette. I tillegg oppdrettet vi nye kontakter som vi ønsker implementere i kommende samarbeid f.eks. vitenskapelige søknader. - Vi deltok i 2022 i en sommerleir i regi av "passion for ocean" som blir tilbudt grunnskoleelever på de siste trinnene (juni og august). Vårt bidrag går ut på å lære elevene om betydning av virus for økologi og evolusjon i havet. Bl.a. lærer elevene om dette gjennom en enkel lek. Aktiviteten ble gjentatt sommeren 2023. - Sammen med Warholm film er vi godt i gang med å produsere korte videoer som skal formidle vår forskning til et bredt publikum. Vi har hatt flere besøk av Warholm film her ved UiB, gjort opptak for interview av PhD og forskere tilknyttet Simplex og VirVar i lab og på tokt. Første produkt skal være ferdig V-24.

CONFECT is an initiative to enhance research in viral ecology and evolution at UiB embodied by two ongoing research projects, and to provide state-of-the art platforms for education and dissemination in this topical field. Project members across five different countries (USA, Canada, Japan, Taiwan (ROC) and Norway) will actively contribute to workshops, a symposium and research stays abroad, which will strengthen ongoing research, and newly developed online courses as well as hands-on summer schools will create an efficient and interactive learning environment for students. The leader group has long-standing experience in traditional viral ecology and theoretical microbial ecology and has been co-founding the field in marine environments. By enhancing collaboration with five international partners, CONFECT complements this expertise with skills in modern sequencing techniques, bioinformatics and numerical simulations. The resulting team is extremely capable, with members being all interested in the same questions about regulation and drivers in microbial virus-host interactions. Knowledge promoted through CONFECT will give a basis for better understanding infectious disease as well as environmental questions of how biodiversity and consequently cycling of energy and matter may change in a changing environment. Notably, all members in CONFECT are also experienced teachers. Together with pedagogical resources made available through a center of excellence in education at UiB (BioCeed), this will ensure optimal obtension of scientific knowledge and methods for students taking part in CONFECT. Finally, dissemination and outreach of this field is our final objective, which we seek through open-access peer-reviewed scientific journals, popular science articles and interactive games with the public.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research