Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Norwegian Dissemination and Communication Network on International Refugee Protection and the UN Global Compact on Refugees

Tildelt: kr 1,00 mill.

Norsk formidlings- og kommunikasjonsnettverk (NORKOM) om internasjonalt flyktningevern og FNs flytkningeplattform er et formidlingsprosjekt som er basert på Horisont 2020-prosjektet "The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (PROTECT)". PROTECT er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som ledes av Universitetet i Bergen med deltakelse av 12 universiteter i Europa, Kanada og Sør Afrika. PROTECTs ambisjon er å utrede hvordan FNs globale flytkningeplattform kan være et virkemiddel for å videreutvikle det internasjonale flyktningeregimet. Det fokuserer særlig på normene, styringsmekanismene og diskursene som har fungert bra før og redegjør hvordan disse kan overføres mellom land. I denne sammenheng er Norge en sentral internasjonal aktør som kan forme og bidra til FNs og EUs arbeid med utviklingen av et nytt internasjonalt samarbeidssystem og ansvarsdeling for å hjelpe flyktninger på en mer effektiv måte. Målet med NORKOM er å formidle resultater fra PROTECT som er særlig relevant for Norge og som kan brukes av norske myndigheter, organisasjoner og borgere for både å påvirke og bidra til FNs og EUs asyl- og flyktningepolitikk.

PROTECT-NORCOM aims to provide high-quality dissemination and communication of research-based knowledge on international refugee protection toward Norwegian stakeholders. The University of Bergen is leading PROTECT, an international research project which receives full funding from the EU's H-2020 Framework Programme. In compliance with the H2020 call, the target groups of PROTECT's planned dissemination and communication activities are global (UN, UNHCR, IOM, OHCHR) and regional (EU, AU, OAS) authorities as well as transnational non-state organizations. In order to facilitate exploitation of our findings in Norway, we propose additional, special measures: As a first measure, we will build a Norwegian dissemination and communication network on international refugee protection and the UN's Global Compact on Refugees. This network includes authorities, non-state organizations, and academics, who will come together in our activities to discuss our project results. Secondly, by funding travels and/or by live-streaming, we will facilitate the network members' participation to the main H2020-project's activities, including our Expert Fora, Policy Fora, Academic Fora, and Conferences, which are all high-level international events. This will enable the Norwegian stakeholders to better follow our results. Thirdly, we will communicate our relevant findings to Norwegian policy and governance actors, targeting especially the Ministries of Foreign Affairs, Justice and Public Security, and Local Government and Modernization as well as local governments, political parties and non-state organizations by organizing three symposia, preparing three policy briefs, organizing a users conference, publishing a web-site, and devising social media pages/groups that target specially the Norwegian stakeholders. - Finally, we will disseminate our relevant findings to the Norwegian public through digital platforms using various textual and audiovisual means, including social media.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder