Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

DNA damage in blood cells in relation to chemotherapy and nutritional status in colorectal cancer patients.

Alternativ tittel: DNA skade i blodceller relatert til kjemoterapi og ernæringsstatus hos pasienter med tarmkreft.

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

322295

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Et sunt kosthold har stor betydning for å redusere risiko for tarmkreft. Basert på en omfattende gjennomgang av vitenskapelig litteratur, så kan man konkludere med at fullkornsprodukter, frukt og grønnsaker, samt fiberrike matvarer reduserer risiko, mens rødt- og bearbeidet kjøtt, alkohol og fedme øker risiko for tarmkreft. Et slikt kostholdmønster er derfor en del av de nasjonale kostrådene fra helsemyndighetene. Kostholdets betydning for tarmkreftoverlevere (dvs individer som er eller har vært diagnostisert med tarmkreft) er lite studert. Hensikten med den kliniske studien CRC-NORDIET er å undersøke om etterlevelse av kostrådene vil redusere dødelighet og forbedre livskvalitet hos tarmkreftpasienter. Dette prosjektet er et innovasjonsprosjekt ledet av det biomedisinske selskapet Norgenotech AS i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Agder (UiA). Prosjektet vil ha tilgang på frosne hvite blodceller fra CRC-NORDIET-studien ved baseline (dvs rett etter operasjon), 6 måneder og 12 måneder etter oppstart. Den primære hensikten er å undersøke om et sunt kosthold vil redusere DNA-skade og bedre cellenes evne til å reparere DNA. Vi vil også effektivisere metodene for å analysere DNA-skade og reparasjon slik at man kan analysere et større antall prøver. I tillegg vil vi se om det er mulig å etablere denne metoden på muskelbiopsier fra brystkreftpasienter.

The randomized controlled trial ‘CRC-NORDIET’ is the first study to test whether dietary intervention in colorectal cancer (CRC) patients after surgery can improve disease-free survival. CRC patients are randomly assigned either to a group receiving intensive encouragement to adopt a diet in accordance with the World Cancer Research Fund (WCRF) recommendations, or to a control group receiving standard care. CRC patients are clinically assessed at baseline, 6 months, 1 year and 3 years, and will be monitored for up to 15 years after diagnosis. Peripheral blood mononuclear cells, buffy coats and plasma are stored frozen at -80°C. They will form the material basis for this PhD project. We will test whether postdiagnostic adherence to WCRF recommendations by CRC patients from the CRC-NORDIET trial improves disease-free survival. The comet assay (single cell gel electrophoresis) will be optimized for an automated high throughput sample processing: for each patient, we will have measures of basal DNA breakage, antioxidant resistance and endogenous oxidative damage. In addition, we will obtain data on individual capacity for DNA repair. These biomarkers taken together are reliable indicators of genome (in)stability. Comparing data from samples taken at different time-points will allow us to assess changes at the individual level, while we will also be able to compare data for the intervention group as a whole with data from the control group. This approach will test the hypothesis that post-diagnostic adherence to the modified diet will decrease endogenous DNA damage, increase resistance to exogenous oxidative damage, and boost DNA repair capacity. In addition, it will be possible to examine links between these biomarkers and the various clinical and biochemical markers that will emerge from the regular clinical assessments.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd