Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Idélab-Nettverk; Fremtidens bærekraftige reiseliv og lokalsamfunn

Alternativ tittel: Idealab-Network; Future sustainable tourism and local communities

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

322298

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

BAKGRUNN: I 2018 tok Norges Forskningsråd initiativ til en Idélab for fremtidens reiseliv og inviterte forsknings- og reiselivsaktører til nyskapende prosjektarbeid, der tre prosjekter fikk støtte til videreutvikling. Tre år senere er flere forskningsprosjekter gjennomført og mye har skjedd i reiselivs-Norge (og verden) for øvrig. Ikke minst har en pandemi satt nye premisser for hvordan en hel næring vil utvikles i fremtiden. For å fortsette kunnskapsutviklingen og erfaringsutvekslingen i reiselivsbransjen etableres et nettverk med bakgrunn fra Idélaben, men som er åpent for alle. Formålet er at nettverket er tverrfaglig og tverrsektorielt med deltagere fra norsk reiseliv, forskning og andre sektorer. Første samlingen foregår på Træna den 1.11 i forkant av Norsk Opplevelseskonferanse i Mo i Rana. 1) Nettverkssamling 1 er planlagt og invitert til 1.11 med mulighet til forlengelse fra 28.10-3.11 2) samarbeide med Norsk Opplevelseskonferanse er opprettet og nettverket inngår i programmet. Treffen tilbys som en programpunkt i utvidet program. www.norskopplevelseskonferanse.no

Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge, ikke minst i distriktene, og norsk reiselivsnæring har i flere år, gått så det suser. I dag står reiselivet overfor store utfordringer. Problemstillinger knyttet til klima og miljø er allerede godt kjent, og å leve med uforutsigbarhet, er en bieffekt av det å leve i en høyst globalisert verden. Den globale pandemien som kom i begynnelsen av 2020, endret rammevilkårene for både norsk og internasjonalt reiseliv radikalt. I løpet av 2020-2021 har en hel reiselivsnæring fått tilværelsen snudd på hodet. Arctic-365 har analysert konsekvensene av koronapandemien for reiselivet i nord, i samarbeid med Menon Economics. Undersøkelsen viser at overnatting-, servering og aktivitetsbedrifter i Nord-Norge vil ha et inntektstap på hele 8,5 mrd kroner i 2020-2022 som følge av pandemien. Men en krise kan være en unik mulighet til nytenking. Et samarbeid mellom ulike aktører relatert til reiseliv, ulike deler av offentlig sektor, og flere områder innen forskning, kan sammen identifisere viktige kunnskapsbehov og bidra til utvikling av nye prosjektidéer, som kan gi nye løsninger for fremtiden. Problemstillinger som vært løftet fremt før pandemien, feks hvordan vi reduserer økologiske fotavtrykk og hvordan lokalsamfunn og reiselivsnæring kan utvikles mer integrert, blir aktualisert når reiselivsnæringen skal bygges opp igjen etter pandemien. Formålet med dette prosjektet er derfor å etablere et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk av deltagere fra norsk reiseliv, og andre sektorer, deriblant deltagere fra Forskningsrådets Idelab 2018, og samle deltagerne til ulike nettverksaktiviteter i prosjektperioden. Hovedmålsettingen er deling av informasjon, erfaring og kunnskap, og at tverrfaglige nye samarbeider (deriblant FOU-prosjekter) kan oppstå som et resultat av nettverkssamlinger. Ved å samarbeide med Innovative Opplevelser skal 3 nettverkssamlinger arrangeres i tilknytting til Norsk Oppleveslseskonferanse.

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena