Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SIMBER: the Simula Berkeley Education and Research Collaboration

Alternativ tittel: SIMBER: Simula Berkeley utdannings- og forskningssamarbeid

Tildelt: kr 10,0 mill.

SIMBER-prosjektet samler fremragende forskningsgrupper fra Norge og USA for å fremme state-of-the-art hjertemodellering. Spesielt vil partnerne i dette internasjonale samarbeidet lære av og utnytte hverandres spesielle ekspertise, inkludert 'heart-on-a-chip' eksperimentelle systemer fra UC Berkeley, avansert matematisk modellering av hjertet fra Simula, og supercomputer programvare fra Simula og Lawrence Berkeley Lab. SIMBER vil bidra til raskere utvikling av nye verktøy og kunnskap som kan produsere mer nøyaktige modeller av menneskets hjerte både i normaltilstand og ved sykdom. En stor fordel med disse fremskrittene er utvikling av nye legemiddelscreeningsteknologier som vil gjøre hjertemedisinutvikling raskere, billigere og mer skånsom. Aktivitetene organisert av SIMBER gir strukturen og finansieringen som trengs for å intensivere og utvide det eksisterende samarbeidet mellom partnerne. Disse aktivitetene inkluderer skreddersydde workshops for å bygge bro mellom bioingeniørkunnskap og vitenskapelige stordataberegning, utveksling av forskere mellom Oslo og Berkeley, felles veiledning av doktorgradsstudenter, utvikling av digitale samarbeidsverktøy og open-access formidling av de vitenskapelige resultatene. Dermed støtter SIMBER de vitenskapelige fremskrittene ved å legge til rette for felles forskningsaktivitet, samt ved å hjelpe forskere og studentene til å lære direkte av hverandres spesielle ekspertise. Samarbeidet vil fremme utviklingen av forskning og utdanning i verdensklasse i Norge. I løpet av den femårige prosjektperioden vil SIMBER gjøre mer inngående og intensivt samarbeid mulig, og gi den nødvendige institusjonsbaserte støtten til banebrytende forskning som bygger sterke, varige og produktive partnerskap mellom Simula, UC Berkeley og Lawrence Berkeley Lab.

The SIMBER project is centered around advancing the state-of-the-art in the science of modelling of the human heart, and will leverage the existing collaborations between leading research groups at the University of California Berkeley (UC Berkeley), the Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab), and Simula Research Laboratory (Simula). In particular, the following expertise will be shared and expanded through this project: ‘heart-on-chip’ experimental systems from UC Berkeley, mathematical modelling of the heart from Simula, and supercomputing software from Simula and Berkeley Lab. This intersection of expertise is already enabling the development of novel tools and knowledge that produce more accurate models of the human heart in both health and disease, which in turn are leading to drug screening technologies that make cardiac drug development faster, cheaper and more humane. Both researchers and scholars will benefit and learn from one another’s particular expertise, accelerating the development of world-class research and education in Norway. The SIMBER project provides the structure and funding needed to deepen and broaden the existing collaboration through the following major activities: targeted training sessions to bridge the gaps between bioengineering and scientific supercomputing, reciprocal exchange of researchers and scholars between Oslo and Berkeley, facilitation of joint supervision of research fellows, development of efficient digital tools to accelerate remote collaboration, and dissemination the scientific results through open-access venues. Over the five-year project period, SIMBER will enable more in-depth and intensive cooperation, providing the required institutionalized support for ground-breaking research that builds strong, lasting and productive partnerships between the Simula, UC Berkeley and Berkeley Lab.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research