Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

Tildelt: kr 0,98 mill.

Målet med TiPACCs4stake er å kommunisere den nyeste kunnskapen bak forskningsprosjektet TiPACCs til allmennheten i Norge. I TiPACCs forsker vi på muligheten for at Antarktisisen blir ustabil etter såkalte "vippepunkt", der for eksempel isfronten som flyter på havoverflaten og holder den Antarktiske iskappen på plass tynner, og gjør innlandsisen på Antarktisk ustabil og kan gli ut i havet. Det er veldig vanskelig å forutsi når noe slikt kommer til å skje, men når det skjer, så kan det ha stor påvirkning på havnivået over hele kloden. Målet med TiPACCs4stake er å diskutere slike vippepunkter med ulike interessegrupper. For å gjøre dette, så samarbeider vi med flere ungdomsskoler i og rundt Bergen og jobber med elever i 13-16 års alderen. Vi besøker skolene sammen med en lokal artist. Studentene skal lage sin egen klimarelaterte kunst, etter en tverrfaglig undervisningstime om kunstneriske prosesser inspirert av klimavitenskap og endring av isdekke. Kunsten vil bli presentert på en utstilling på en konferanse om klima og politikk.

Sea-level rise, a direct consequence of climate change, represents one of the most pressing threats to coastal communities, the industry and business sector as well as the civil society. To make informed decisions about protective or adaptive measures, it is crucial that decision makers are provided with the best possible projections of sea-level rise as well as the attached uncertainties. One of the largest uncertainties originates from the polar ice sheets, particularly the Antarctic Ice Sheet that stores ice equivalent to 60-m global mean sea-level rise. Through instabilities in Antarctic climate components, a significant part of this ice can be released rather fast, causing a large and abrupt change in sea level that, due to gravitational adjustment processes, will be felt stronger in regions far away from the ice sheet like Norway. The aim of the EU-funded project TiPACCs, led by NORCE scientists Petra Langebroek and Svein Østerhus, is to identify and understand tipping points in the Antarctic climate components that can – when being crossed – lead to such a large and irreversible loss of mass from the ice sheet. TiPACCs addresses amongst others questions such as how fast how much ice can be released and whether early warning indicators exist for such an event. This information is crucial for stakeholders in the coastal zone and so far acknowledged but missing from national guidelines on future sea-level rise. In TiPACCs4stake, we aim to transfer the scientific knowledge produced in TiPACCs to stakeholders working in the coastal zone via a dedicated joint event with scientists and Norwegian stakeholders. We aim for the transfer of knowledge to not just be uni-directional but will facilitate a dialogue between scientists and stakeholders starting with a stakeholder survey prior to the event. This way, we ensure that stakeholders are provided with the latest scientific based information tailored to their needs.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler