Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy II

Alternativ tittel: Norsk senter for transmisjonselektronmikroskopi II

Tildelt: kr 90,0 mill.

Transmisjonselektronmikroskop (TEM) er avanserte karakteriseringsverktøy som kan avbilde detaljer i materialer helt ned på atomnivå. I tillegg til å være ett av de kraftigste mikroskopene man har, så kan TEM også gi informasjon om kjemisk sammensetning, elektromagnetiske felter og mange andre egenskaper til materialer på nanonivå. Ettersom disse egenskapene er nært knyttet til den atomære strukturen i materialer, så kan et TEM brukes for å forstå koblingen mellom struktur og egenskap i et materiale. Forskerne kan derfor bruke TEM til å designe eller forstå nye materialer og prosesser. Dette er særdeles viktig i dag siden avanserte materialer er en av bærebjelkene for en grønn og bærekraftig fremtid. TEM er derfor et nødvendig verktøy for å forstå grunnleggende fysikk og kjemi i materialer innenfor alt fra energiproduksjon og -lagring, til konstruksjon og transport. Viktige industrier i Norge, som for eksempel solcelle-, batteri-, katalyse- og lettmetall (aluminium)-industri er helt avhengige av tilgang på avansert og topp moderne TEM-fasiliteter. Mange andre forskningsfelt som baserer seg på funksjonelle materialer, som spinntronikk og nanoteknologi, er også avhengige av TEM. Nye og moderne detektorer gjør at et TEM kan gi bedre og mer detaljerte målinger av materialer og deres egenskaper enn tidligere. Derfor skal Norwegian Centre of Transmission Electron Microscopy (NORTEM), med tre partnere (SINTEF, NTNU og UiO) investere i to nye toppmoderne TEM instrumenter slik at enda flere spørsmål kan besvares innen avansert materialteknologi og fysikk. Slike instrumenter skreddersys til spesifikke områder, og de nye instrumentene i NORTEM, plassert i Trondheim og Oslo, vil derfor være to av få andre instrumenter med de samme mulighetene i Europa. Gjennom denne investeringen vil NORTEM fortsette å være en viktig aktør innen materialfysikk og fysikk i Norge og Europa, og gi norsk industri et viktig verktøy for å utvikle materialer for en grønn og bærekraftig fremtid. Instrumentene er nå bestilt, og vi holder på å bygge og tilrettelegge arealer for dem. De vil bli operative i 2025/2026.

The Norwegian Centre for Transmission Electron Microscopy (NORTEM) is a nationally coordinated infrastructure of national importance, present on the RCN's national strategy for research infrastructures. The NORTEM infrastructure has two coordinated geographical nodes in Oslo and Trondheim with three project partners: NTNU, UiO and SINTEF. The infrastructure is of high relevance for fundamental and applied research within physics, chemistry, geology, materials science and nanotechnology in Norway. The NORTEM partners successfully established the NORTEM-I infrastructure in the period 2011-2016 and have since served an increasing number of topics and projects, with more than 60 hands-on operators annually. Out of the 150 different projects using the infrastructure in 2021, more than 70% are contributing to materials solutions (batteries, solar cells etc) directly related to societal challenges and UN development goals. The planned NORTEM-II infrastructure project constitutes an upgrade and expansion of the existing NORTEM infrastructure. This includes two new state-of-the-art TEM instruments, taking full advantage of recent technological developments to tackle current and future materials challenges. The NORTEM-II project is organised within six work packages: WP1-3 deal with establishing the infrastructure (project management, tendering and purchasing processes, room preparation and instrument installations) while WP4-6 deal with systematic efforts on competence building, outreach, accessibility, international networking, as well as improving the facilities for data storage, handling, and processing. These investments and activities are key to secure NORTEM as a leading national and international facility, combining the role as an advanced user facility with a state-of-the-art research lab.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder