Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Artificial Intelligence Cloud

Alternativ tittel: Norsk kunstig intelligens sky

Tildelt: kr 49,0 mill.

Norsk kunstig intelligens-sky NAIC skal etablere den kraftigste AI-infrastrukturen i Norge sammen med en svært kompetent drifts og støtte-stab. Brukervennlighet og tilgjengelighet skal være i fokus. Implementeringen er delt inn i tre faser: i løpet av den første fasen vil alle AI/ML-maskinvareressurser som er i bruk, og som planlegges gjort tilgjengelig for konsortiet, bli katalogisert og et last-overvåkingssystem vil bli implementert. Målet med dette er å kartlegge de umiddelbare behovene, og vurdere om en lastbalansering kan brukes for å optimalisere bruk av eksisterende maskinvare før man anskaffer ny. Et teknologistudie vil også bli gjennomført parallelt, dette for å finne den beste teknologien for å fylle eventuelle akutte behov med. I tillegg vil det bli rekruttering av nytt personell og kompetansebygging med fokus på drift av infrastruktur, samt utforming av kurs for brukerne. I den andre fasen skal teknologiløsningene som ble funnet best i første fase implementeres for å tette hull i dagens infrastruktur, og personal- og brukeropplæring og brukerstøtte etableres. I løpet av siste og tredje fase vil investert i, og produksjonssatt en sentral AI-infrastruktur basert på kunnskapen fra de to første fasene. Etter finansieringsperiode vil infrastrukturen bli overført til SIGMA2, og inngå i det vanlige nasjonale tjenestetilbudet. NAIC-ressurser kjøpt inn med midler fra NFR skal være gratis for norsk statlig finansiert forskning i maskinvarens levetid.

NAIC will be a distributed AI computing and storage infrastructure encompassed by experienced expert staff to provide training, documentation, helpdesk, a knowledge hub and operations. Stage one: Catalogue all AI/ML hardware resources currently in use and are planned to be made available for consortium. Implement load monitoring and investigate cross institute user access procedures. Feasibility report on using the resources at disposal as a pool to support overall load to load spikes. Competence building for staff. For implementation of the proposed solution and train-the-trainer for planned user training. Expand training already provided by the partners and introduce new course. Emerging technology technology assessment work to discover potential future procurement. Gap filling infrastructure procurement. Stage two: Implement a federated access model or single-sign-in solution enabling Norwegian researchers to get access to any of the partner institutes that will provide such resources as in-kind. If federated access is impossible due to location-specific technicalities those sites will still enable access through some more cumbersome methods. Start the user training and support desk. NAIC will utilise the partners´ already established course, training and information channels, CMS systems and not at least through the NAIL and NORA networks. Part 2 includes education and training of NAIC staff (train the trainers). Design the FAIR data storage solution, implement it and arrange user training Stage tree: Main procurement and operations Depending on the experience and competence acquired during the first two years, provide access to final infrastructure as IaaS (infrastructure as a service) providing virtual machine provisioning, an IaaS using a queue system to give fair access or a combination of the two methods. Plan further funding and transition phase for handling operations over to Sigma2 “Driftsorganisasjonen”

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder