Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Blink i Norge

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektnummer:

322341

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Hovedformålet i H2020-prosjektet Triangulum var å prøve ut en innovativ form for videokommunikasjon som både kan gjøre hverdagen bedre for innbyggerne og forbedre omsorgsfunksjonen i byene. Etter en grunnleggende teknologisk forbedring av tjenesten under prosjektet, framgår resultatene først og fremst av replikeringen i følgebyene Sabadell og Praha i form av tjenlig brukeropplevelse for omsorgtjenestene og mottakerne av dem. Dette førte også til at Blink ble oppført på Horisont 2020s Innovation Radar etter prosjektslutt. For å utnytte erfaringene i et forsterkningsprosjekt som dette, har Lyse innledet samarbeid med Strand kommune i Rogaland, der vi tidligere har samarbeidet om blant annet Tingenes internett-løsninger. Tre hovedaktiviteter utgjør den røde tråden: Dialog med brukerkommunen, tilpasning av løsning og formidling. Bruk av videotjenester som er skreddersydd til en kommune sine behov kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger og dermed gi betydelige kostnadsbesparelser. En slik tjeneste kan også redusere ensomhet - blant annet på grunn av COVID-19 - og øke graden av inkludering hvis man også tar inn pårørende som en del av tjenesten. Hvis den i tillegg kan tilpasses nye brukergrupper og behov, vil den samfunnsmessige verdien og relevansen øke ytterligere. Ettersom behovene i norske kommuner i stor grad er sammenfallende, kan en vellykket test sammen med Strand kommune gi betydelig effekt også i andre norske kommuner. Dette forutsetter dokumentasjon og kommunikasjon gjennom den ett år lange prosjektperioden som skaper involvering og økt oppmerksomhet om Blink. Innhold og formidlingsform må anlegges bredt nok til at målgruppene kan omfatte både helsepersonell, pårørende, omsorgsmottakere, beslutningstakere og formidlere av helsekunnskap.

Aktivitet:

FORSTERK-Forsterkningsmidler