Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Forsterkning - TotalControl

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

322342

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Energikostnaden er en avgjørende faktor for bygging av ny fornybar energiprodusksjon og både investerings- og drift- og vedlikeholdskostnader inngår som en del av kostnadsbildet. En forbedret styring og kontroll knyttet til drift av enkelt-turbiner og vindparken som helhet vil direkte bidra til lavere energikostnader. I dette Horizon-prosjektet "Total Control" er målet å utvikle og validere kontrollermoduler for optimal drift av vindparker der spesielt interaksjonen mellom turbinen og parken er hensyntatt for maksimere produksjon samtidig som man optimaliserer på lavest mulig belastning på enkelt-turbiner. Det overordnede målet med TotalControl-prosjektet er å utvikle integrerte WPP / WT-kontrollstrategier som maksimerer livssyklusen til en vindpark, samt å validere disse gjennom feltforsøk. Målet er å maksimere lønnsomhet for vindparker over levetiden ved å øke teknologiytelsen samtidig med at parken produserer/leverer kraft når markedet trenger det for optimere prisen man får betalt for kraften. Dette kan oppnås ved å implementere avanserte kontrollstrategier som vil maksimere utbyttet (kraftproduksjon) og kraftproduksjon som tar hensyn til nettets kapasitet (ved å gi forbedret nettstøtte) samtidig som driftskostnadene reduseres gjennom reduserte sviktfrekvenser (dvs. redusert utmattelsesbelastningsnedbrytning ved å opprettholde mål pålitelighetsnivåer) over vindparkens levetid. Eksperimentell validering i full skala (støttet av industripartnerne) vil sikre at nivået på teknologimodenhet blir løftet til TRL 4-5

-

Formidlingsaktivitetene i prosjektet er en kjerneaktivitet for å bidra til nettverksbygging og formidling av forskningsresultatene fra TotalControl. Kommunikasjon er et verktøy for å bidra til økt impact og innovasjoner fra TotalControl i norske nettverk. Hovedaktiviteten vil være å gjennomføre workshops og webinarer for deling av resultater fra prosjektet.

Aktivitet:

FORSTERK-Forsterkningsmidler