Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SCANCOR - Towards a new era of organizational studies in Norway

Alternativ tittel: SCANCOR - Til en ny æra av organisasjonsstudier i Norge

Tildelt: kr 10,0 mill.

Tverrfaglig organisasjonsforskning er rettet inn mot både private og offentlige organisasjoner, og tar opp spørsmål som hvordan og hvorfor organisasjoner er strukturert på de måtene de er, hvordan individer påvirker organisatoriske prosesser og praksis, og hvordan de igjen påvirkes av organisasjonen de er del av? Organisasjonsforskning studerer videre prosessene som skaper organisatorisk endring og reform. Prosjektet SCANCOR-NEWORG bygger på et langvarig samarbeid mellom flere norske, nordiske og to verdensledende amerikanske universiteter, Harvard og Stanford - sammen kan vi bringe organisasjonsforskningen i Norge et betydelig skritt videre, samtidig som vi utdanner og lærer opp fremtidens forskere. Finansiering gjennom INTPART sammen med kunnskapen og ekspertisen hos våre ni norske og flere internasjonale samarbeidspartnere muliggjør organisering av årlige sommerkurser, så vel som årlige forskningsseminarer i Norge. Vi vil finansiere korte og lengre gjesteforskeropphold ved Harvard og Stanford, for både unge og etablerte forskere. Vi vil invitere ledende amerikanske akademikere til å holde gjesteforelesninger i Norge, utvikle et nytt pensum for undervisning innen organisasjonsforskning basert på de nyeste utviklingene i faget og vi vil være vertskap for SCANCORs PhD-seminar. Organisasjonsforskning er av stor betydning for regjeringer så vel som næringsliv. Forståelsen av hvordan private og offentlig organisasjoner fungerer, endres og interagerer med samfunnet, er en sentral bestanddel i å kunne løse de samfunnsutfordringene vi står overfor. Videre kan båndene mellom SCANCOR Stanford og det (nordiske) Silicon Valley bedriftsmiljøet by på nye muligheter for forskere i møte med selskaper. Ikke minst vil et styrket fokus på organisasjonsforskning og utdanning være viktig for opplæringen i Norge, det funderer et forskningsbasert utdannelsesløp og eksponerer studentene for et verdensledende faglig miljø.

The SCANCOR-NEWORG project will solidify and expand the long-term international partnership between nine Norwegian, two world-leading U.S. and numerous Nordic higher education environments in organizational studies. The project will build on existing cooperation and widen as well as deepen the activities including a much stronger emphasis on the link between research and education with the aim to improve teaching of organizational studies and train the next generation of organizational researchers. The SCANCOR partnership – Scandinavian Consortium for Organizational Research - was established in 1988 and cuts across disciplinary, institutional and national borders, connecting Ph.D. students as well as researchers at different stages of their careers in the field of organizational studies from Nordic countries and the US, from disciplines such as business management, political science, economics, sociology, educational sciences and the humanities. A main aim of SCANCOR-NEWORG is to bring teaching and research in organizational studies in Norway into the next era and train the next generations of students & researchers. With the help of INTPART we want to solidify this work and expand it to include more educational activities including, among others, summer schools, co-supervision and the development of a model curriculum. The collaboration that is the basis for this application is deeper & broader than a single externally funded research project. SCANCOR represents a long-lasting network that helped to train world-leading Norwegian organizational researchers and produce groundbreaking research projects and publications, which in turn improved teaching in Norway and the US. Organizational research is interdisciplinary and entails conceptual perspectives used in many different research environments. Thus, SCANCOR-NEWORG is a setting that provides unique benefits for different types of projects and meeting points for scholars and students from different disciplines.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research