Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

International Network for Autonomous Ships

Tildelt: kr 0,99 mill.

International Network for Autonomous Ships (INAS) skal videreutvikle og formalisere de internasjonale nettverkene som er bygd opp rundt Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS - https://nfas.autonomous-ship.org/) og EU-prosjektet AUTOSHIP (https://www.autoship-project.eu/). Hensikten er å tydeliggjøre norsk forsking og utvikling innen autonome skip for et større internasjonalt publikum. Så langt har INAS etablert samarbeide med Innovasjon Norge i Korea, Japan og Singapore for å dekke deler av Asia. Vi har også etablert kontakter i USA og Canada for å dekke Amerika. Dette kommer i tillegg til en rekke eksisterende kontakter i Europa, spesielt i de nordlige landene - Skandinavia, Tyskland, Nederland, UK og Belgia.

Norge er de facto ledende i utvikling av teknologi, løsninger og anvendelser for autonome skip. Imidlertid er det sterke internasjonale konkurrenter både i Asia og Europa. For å sikre den ledende internasjonal posisjonen for norske deltagere i EU-prosjektet AUTOSHIP og for annen norsk leverandørindustri er det nødvendig å ha den beste og sikreste teknologien samt dokumentert erfaring fra realisering. Imidlertid er det også viktig å utvikle mer standardiserte metoder og konsepter, slik at risikoen for investorer og terskelen for å starte nye prosjekt blir betydelig lavere enn i dag. Norge er fremdeles ledende i teknologiutvikling og demonstrasjoner, men det er nødvendig også å vise hvordan man kan redusere risikoen gjennom åpne og mer strømlinjeformede metoder for å muliggjøre nye forretningsmodeller og investeringer. Dette krever internasjonalt samarbeide og standarder. Formålet med INAS er å lage et internasjonalt nettverk for å spre ikke-kompetitive deler av AUTOSHIP-resultatene og bruke dette til å videreutvikle resultatene og etablere internasjonale standarder og spesifikasjoner som skal gjøre det mer effektivt og økonomisk sikrere å bygge autonome skipstransport-systemer.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler