Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

International Network for Autonomous Ships

Tildelt: kr 0,99 mill.

Forskningsråds-prosjektet "International Network for Autonomous Ships" (INAS) har videreutviklet og startet på formaliseringen av de internasjonale nettverkene som er bygd opp rundt Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS - https://nfas.autonomous-ship.org/) og EU-prosjektet AUTOSHIP (https://www.autoship-project.eu/). Hensikten er å tydeliggjøre norsk forsking og utvikling innen autonome skip for et større internasjonalt publikum. INAS har nå etablert samarbeide med Innovasjon Norge i Korea, Japan og Singapore for å dekke deler av Asia. Vi har også etablert kontakter i USA og Canada for å dekke Amerika. Dette kommer i tillegg til en fornyede kontakter i Tyskland, Nederland, UK, Belgia, Italia, Finland, Sverige og Danmark. INAS har gjennomført besøk hos relevante partnere og har presentert norske initiativ innen autonome skip. En lang rekke foredrag har vært holdt og vi har også avtalt fremtidige arrangement som skal gjennomføres av våre internasjonale partnere. Det første arrangementet blir "The International Conference on Maritime Autonomous Surface Ships" (ICMASS 2023) som blir avholdt i Rotterdam i november 2023. Videre arbeid med endelig formalisering av INAS-nettverket blir utført av NFAS.

Realisering av autonome skip er i dag mye mer kostbart enn det trenger å være. Selv om realiseringen i utgangspunktet er industriell og skal være konkurranseutsatt, så er det flere områder hvor internasjonalt samarbeid vil redusere terskler og kostnader for alle involverte. Dette gjelder for eksempel terminologi, prinsipper for beskrivelse og godkjenning, testkriteria og testprinsipper. AUTOSHIP hadde et sterkt bidrag til dette både på metodesiden og på terminologi. INAS-prosjektet har bidratt til å gjøre disse resultatene kjent internasjonalt. Dette har vært gjort gjennom arbeide i internasjonal standardisering (blant annet ISO/TS 23860 på terminologi), i IMO (deltagelse i korrespondansegrupper og komitemøter) og andre internasjonale organisasjoner som DG MOVE, EMSA og ESA. I tillegg har INAS nå etablert et større internasjonalt nettverk av praktiske utøvere som skal holde felles konferanser og workshop for å videreutvikle disse resultatene. Dette nettverket vil bli formalisert og videreført av NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip).

Norge er de facto ledende i utvikling av teknologi, løsninger og anvendelser for autonome skip. Imidlertid er det sterke internasjonale konkurrenter både i Asia og Europa. For å sikre den ledende internasjonal posisjonen for norske deltagere i EU-prosjektet AUTOSHIP og for annen norsk leverandørindustri er det nødvendig å ha den beste og sikreste teknologien samt dokumentert erfaring fra realisering. Imidlertid er det også viktig å utvikle mer standardiserte metoder og konsepter, slik at risikoen for investorer og terskelen for å starte nye prosjekt blir betydelig lavere enn i dag. Norge er fremdeles ledende i teknologiutvikling og demonstrasjoner, men det er nødvendig også å vise hvordan man kan redusere risikoen gjennom åpne og mer strømlinjeformede metoder for å muliggjøre nye forretningsmodeller og investeringer. Dette krever internasjonalt samarbeide og standarder. Formålet med INAS er å lage et internasjonalt nettverk for å spre ikke-kompetitive deler av AUTOSHIP-resultatene og bruke dette til å videreutvikle resultatene og etablere internasjonale standarder og spesifikasjoner som skal gjøre det mer effektivt og økonomisk sikrere å bygge autonome skipstransport-systemer.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler