Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian NMR (Nuclear Magnetic Resonance) Platform 2

Alternativ tittel: Den norske NMR platform 2

Tildelt: kr 77,0 mill.

Den norske NMR platform 2 (NNP-2) forskningsinfrastrukturen fokuserer på anvendelser av very-high field (600-850 MHz) NMR-spektroskopi. Dette er en svært allsidig teknologi med stor betydning for forskning og innovasjon innenfor tre av Norges forskningsråds (NFR) områdestrategier: Bioteknologi, Medisin og helse, og Nanoteknologi og materialvitenskap. NMR er av avgjørende betydning i bioteknologi gjennom sin unike rolle i å bestemme proteinstrukturelle ensembler og hvordan disse fungerer med andre molekylære og cellulære strukturer under fysiologiske forhold. Et stort antall nye forbindelser, inkludert naturlige produkter som stammer fra bioprospektering og genteknologi med farmasøytiske og antibiotikaeffekter, er avhengige av å bruke NNP-2-instrumenteringen for vellykket karakterisering. Metabolomikk har blitt et uunnværlig verktøy i medisinsk forskning med potensial for nye gjennombrudd innen klinisk medisin. High Throughput MR-metabolomikk tjenestene som vil bli levert av NNP-2 vil muliggjøre fremskritt innen oppdagelse av biomarkører som kan forbedre screening, diagnose og monitorering av behandlingseffekt av humane sykdommer. Faststoff-NMR vil innen området nanoteknologi og materialvitenskap gi ny forståelse av materialegenskaper som muliggjør innovasjon av faste materialer på mange områder; eksempler er energilagring, miljøspørsmål, prosessindustri, CO2-fangst, solcelleutvikling og biologisk nedbrytbar plast. NNP-2-konsortiet består av 5 likeverdige partnerinstitusjoner: NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og SINTEF, med 6 noder (to ved NTNU). Nodene vil tilby brukertilgang til toppmoderne teknologi og kompetanse på internasjonalt nivå på alle områdene beskrevet ovenfor. Alle seks nodene har mange års erfaring med å drive denne typen infrastruktur, og de har vist evne til å levere høykvalitets teknologiapplikasjoner og gode brukertjenester.

Nuclear Magnetic Resonance (NMR) is a highly versatile enabling technology within natural science and of major importance for research and innovation in three of the RCN strategic areas: Biotechnology, Medicine and health, and Nanotechnology and material sciences. The NMR technology is in rapid development and NNP-2 will offer upgrade to state-of-the-art instrumentation, methods and competence and provide new NMR-based technologies enabling new research tools that are requested by several strong research groups. The NNP-2 infrastructure is in high demand from Norwegian and foreign researchers at universities, research institutes, university hospitals and companies. This is documented by the 80 Letters of Support attached to the application. Interest from industry is shown by 10 LoS and the potential for international collaboration by 24 LoS from foreign universities. The NNP-2 consortium consists of 5 equal partner institutions: NTNU, University of Bergen, University of Oslo, University of Tromsø and SINTEF, hosting 6 nodes (two at NTNU). The?nodes are?to a large extent?complementary concerning ?special?competence, experience, and type of projects. The six nodes covers the best NMR labs and expertise in Norway and will offer user access to state-of-the-art technology, high international level competence, and other user services (training, data management etc.). All six nodes have many years of experience in running this type of infrastructure, including access for external users, and they have shown the ability to deliver high-quality technology applications and good user services. Dissemination of generated knowledge is an important task and the NNP-2 policy is that scientific results should be published as scientific papers in international?Open Access?journals with?peer-review. NNP-2 will also help the users manage their data according to the FAIR principles, and has a Work Package dedicated to data management in collaboration with ELIXIR and BioMedData.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder